အသားျဖဴေဆး ထိုးမယ္ဆိုရင္ . . .

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေရာဂါေဝဒနာေတြကုသဖို႔ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြအျပင္ အလွအပဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေဆး႐ံုေတြ၊ ေဆးခန္းေတြ၊ Aesthetic clinics ေတြ လည္းရွိလာၾကပါၿပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေခတ္စားလာတာကေတာ့ အသားျဖဴေဆးေတြပါ။ အသားျဖဴလိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆးေတြအျပင္ ထိုးေဆး ေတြပါထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ သတိျပဳရမွာက ယေန႔ေခတ္ထဲမွာ လြန္က်ဴးစြာ အာမခံခ်က္ေတြေပးေနတဲ့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကလည္း စိုးရိမ္စရာပါ။ တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာ ထုတ္တဲ့ ေဆးေတြ ေဈးကြက္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။
Read more about အသားျဖဴေဆး ထိုးမယ္ဆိုရင္ . . .