လိင္တံႀကီးေစရန္ ခြဲစိတ္သည့္ အမ်ိဳးသား ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ ေသဆံုး

လိင္တံႀကီးေအာင္ ခြဲစိတ္တဲ့အမ်ိဳး သားခြဲခန္းမွာပဲ ဆံုးသြားတယ္လို႔ ဆြီဒင္ သတင္းတစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။

အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသားဟာ လိင္အဂၤါ ရွည္ၿပီး အရြgယ္အစားႀကီးလာေအာင္ဆို ၿပီး ဗိုက္က အဆီကို လိင္အဂၤါထဲ ေျပာင္း ထည့္တဲ့ခြဲစိတ္မႈ လုပ္ခဲ့တာပါ။ Read more about လိင္တံႀကီးေစရန္ ခြဲစိတ္သည့္ အမ်ိဳးသား ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ ေသဆံုး