ေမြးရာပါလည္ပင္းေစာင္းျခင္း ( ေဒါက္တာေနဝင္း – အရိုးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး)

ေမြးရာပါလည္ပင္းေစာင္းတာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါတာပါလဲ ဆရာ။ လည္ပင္း ေရွ႕မွာရိွတဲ့ ႂကြက္သား (sternocleidomastoidmuscle) က ဘယ္ဘက္တစ္ခု၊ ညာဘက္တစ္ခုရိွၿပီး ရင္ညြန္႔ ႐ိုးနဲ႔ ညွပ္႐ိုး ၾကားထဲကေန ထြက္ လာတယ္။ ဒီႂကြက္သားက ႏွစ္ဖက္စလုံးအၿပိဳင္ညီတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းပုံစံက ပုံမွန္ပဲရိွတယ္။ မညီဘူးဆိုရင္ ေခါင္းက တစ္ဖက္ကို ေစာင္း သြားတဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ လည္ပင္းေစာင္းသြားတာပါ။ ဒီေမြးဖြားခ်ိန္မွာကေလး လည္ပင္းက လည္သြားတာ၊ လိမ္သြားတာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အဲ့ဒီႂကြက္သားထဲက ေသြးေၾကာေတြကို ထိမိခိုက္မိ သြားလို႔ႂကြက္သားက ဒဏ္ရာရသြားတဲ့အတြက္ ႂကြက္သားက အနာ႐ြတ္သေဘာ မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရႈံ႕သြားတာ၊ က်ဳံ႕သြားတာေၾကာင့္ တိုသြားတယ္၊ အဲ့ဒီအခါ ဆြဲတင္းလိုက္ သလိုျဖစ္သြားၿပီး လည္ပင္း ေစာင္းသြားတယ္။ ေရာဂါနာမည္ အျပည့္အစုံကေတာ့ေမြးရာပါ လည္ပင္း ေစာင္းတာ […]