တစ္ေန႔လၽွင္သုံးနာရီထက္ပို၍ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာအသုံးျပဳသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္

JAMA Psychiatry ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့သုေတသနတစ္ခုအရတစ္ေန႔ ကို သုံးနာရီထက္ပိုၿပီး လူမႈကြန္ရက္မီဒီ ယာအသုံးျပဳတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ ဟာ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ စိတ္ေစာတာ၊ ရန္ လိုတာနဲ႔လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္မရွိတာတို႔ လို စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာေတြျဖစ္ႏိုင္ ေျခမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ဆယ္ ေက်ာ္သက္ ၆၆၀၀ နီးပါးကို နည္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အတြင္းနည္းအရ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ စိတ္ေစာတာအစရွိသ ျဖင့္ အတြင္းပိုင္းစိတ္အေျခအေနကို ေလ့ လာတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အျပင္ပိုင္းနည္းအရ ေတာ့ရန္လိုတာ၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္မရွိ တာအစရွိသျဖင့္ အျပင္လူေတြနဲ႔ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈအပိုင္းကို ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။University of California က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့သုေတသနတစ္ခုမွာ တိုးတက္လာတဲ့နည္းပညာေတြနဲ႔စိတ္က်န္းမာေရး ဟာ ပတ္သက္မႈမရွိဘူးလို႔ဆိုခဲ့ေပမယ့္ ဒီသုေတသနမွာေတာ့ လူမႈကြန္ရက္မီဒီ ယာစြဲလမ္းမႈက မတူဘူးလို႔ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုထားတာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

(AP,12.9.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal