မ်က္ကပ္မွန္အေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိပါသလဲ (၂)

မ်က္စိမႈန္သူေတြအတြက္ေတာ့ မ်က္မွန္နဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္က မရွိမျဖစ္ အေရးပါပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မ်က္ ကပ္မွန္ေတြေပၚလာေတာ့ အလုပ္လည္း မ႐ႈပ္ေတာ့ဘဲ ေပါ့ပါးၿပီး အဆင္ေျပပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ကပ္မွန္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဗဟုသုတရစရာေလးေတြ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

၁။ မ်က္ကပ္မွန္ကို ဘယ္သူေတြ ပိုတပ္ေလ့ရွိပါသလဲ။
(က) အမ်ိဳးသား
(ခ) အမ်ိဳးသမီး
(ဂ) တူတူပါပဲ

၂။ မ်က္ကပ္မွန္နဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ထည့္တဲ့ ဘူးကို ေသခ်ာေဆးေၾကာသင့္တယ္။
(က) မွန္
(ခ) မွား

၃။ ဘယ္မ်က္ကပ္မွန္ကို တပ္ၿပီး အိပ္လို႔ ရလဲ။
(က) တာရွည္သုံး မ်က္ကပ္မွန္
(ခ) ေန႔စဥ္သုံး မ်က္ကပ္မွန္
(ဂ) Bifocal Contact lens

၄။ မ်က္ကပ္မွန္ကို ခၽြတ္ၿပီးေဆးတဲ့အခါ ေဆးရည္က ပြတ္တိုက္ေဆးစရာမလိုတဲ့Non Rub Solution ျဖစ္ရင္ေတာင္ ပြတ္တိုက္ေဆးသင့္ပါတယ္။
(က) မွန္
(ခ) မွား

၅။ Big Eye မ်က္ကပ္မွန္ေတြက ဘာ အတြက္အသုံးဝင္လဲ။
(က) မ်က္လုံးပိုႀကီးသလိုျဖစ္ေစတယ္
(ခ) မ်က္လုံးအေရာင္ေျပာင္းေစတယ္
(ဂ) ႏွစ္မ်ိဳးလုံး

၆။ မ်က္ကပ္မွန္ မ်က္လုံးကေနကၽြတ္ က်လာတဲ့အခါ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ လည္း အသင့္မရွိဘူးဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္သင့္လဲ။
(က) တံေတြးဆြတ္ၿပီး မ်က္လုံးထဲျပန္ တပ္ပါ။
(ခ) ေရနဲ႔ေဆးၿပီး မ်က္လုံးထဲျပန္တပ္ပါ
(ဂ) မ်က္စိဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လုပ္ပါ

၇။ မာၿပီး ဂက္စ္စိမ့္ဝင္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ကပ္ မွန္ေတြက
(က) မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူအမ်ားစု သုံးေလ့ရွိတဲ့ အမ်ိဳးအစားပါ။
(ခ) မ်က္ကပ္မွန္အေပ်ာ့ေတြေလာက္ ေနရာမေ႐ြ႕ဘူး။
(ဂ) မ်က္ကပ္မွန္ေတြထဲ ပ႐ိုတင္းအစ ေလးေတြ က်န္ေနတတ္ရင္ အသုံးျပဳသင့္ တဲ့အမ်ိဳးအစားပါ။

၈။ မ်က္စိဆုံခ်က္မညီတာကို ဘယ္လို ကုသေလ့ရွိလဲ။
(က) မ်က္မွန္တပ္ေစတယ္
(ခ) မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ခိုင္းတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ခြဲခိုင္းတယ္။
(ဂ) အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ခိုင္းတယ္

၁။ (ခ) အမ်ိဳးသမီး
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြ ထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုၿပီး မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဆို ေတာ့လည္း အလွႀကိဳက္မွာေပါ့ေနာ္။

၂။ (က) မွန္
မ်က္ကပ္မွန္တပ္ၿပီးတိုင္း မ်က္ကပ္ မွန္ထည့္တဲ့ဘူးကို မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ နဲ႔ေသခ်ာေဆးကာ အဖုံးဖြင့္ထားၿပီး အ ေျခာက္ခံပါ။ က်န္ခဲ့တဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ေဆး ရည္ေတြကို ဒီအတိုင္း မထားထားပါနဲ႔။ မ်က္ကပ္မွန္ သိမ္းခါနီးမွ မ်က္ကပ္မွန္ ေဆးရည္ထည့္ၿပီး သိမ္းေပးပါ။ မ်က္ကပ္ မွန္သိမ္းတဲ့ ဘူးေတြကိုလည္း ၂ လ-၃ လၾကာ တစ္ခါလဲေပးရပါမယ္။ ပ်က္စီး က်ိဳးပဲ့သြားရင္လည္း လဲေပးသင့္ပါတယ္။

၃။ (က) တာရွည္သုံး မ်က္ကပ္မွန္
တာရွည္သုံး မ်က္ကပ္မွန္ (Exten-ded wear contact lens) ေတြဆိုတာ ေန႔ေရာညပါ အၾကာႀကီး အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားပါ။ အမ်ားစုကို တစ္ပတ္ၾကာ မခၽြတ္ဘဲဆက္တိုက္သုံးလို႔ရပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၾကာရင္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ တတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘယ္မ်က္ကပ္မွန္ အမ်ိဳးအစားကိုမဆို ညဘက္တပ္မအိပ္ တာ အေကာင္းဆုံးပါ။ မ်က္စိထဲပိုးဝင္ႏိုင္ တာေၾကာင့္ပါ။ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ထား လ်က္နဲ႔ မ်က္စိထိခိုက္မိတဲ့အခါ မ်က္စိ နာတာ၊ မ်က္ဝတ္ထြက္တာ၊ အျမင္အာ႐ုံ ေျပာင္းတာမ်ိဳးျဖစ္လာရင္ မ်က္စိဆရာဝန္ နဲ႔ ျပသတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

၄။ (က) မွန္
ဘယ္လိုေဆးရည္မ်ိဳးကိုမဆို အသုံးျပဳေနပါေစ မ်က္ကပ္မွန္သိမ္းတဲ့ အခါ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္နဲ႔ လက္ ေခ်ာင္းေလးေတြသုံးၿပီး ပြတ္တိုက္ေဆး ေၾကာသင့္ပါတယ္။
၅။ (ဂ) ႏွစ္မ်ိဳးလုံး
မ်က္စိကို ပိုဝိုင္း ပိုႀကီးေစတဲ့Big Eyes မ်က္ကပ္မွန္ေတြ၊ Circle Lens ေတြက ႐ုပ္အသြင္ကိုေျပာင္းေစပါတယ္။ အေရာင္ေတြ အဆင္ေတြပါရင္ ပိုၿပီး ေတာင္ အေရာင္ေတာက္ၿပီး လွေစပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ဆိုင္က အရည္အေသြးေကာင္း မ်က္ကပ္မွန္ကိုပဲ အသုံးျပဳေပးပါ။ ေဈးေပါတိုင္း လွတိုင္း မသုံးပါနဲ႔။ မ်က္စိက အေရးႀကီးပါတယ္။

၆။ (ဂ) မ်က္စိဆရာဝန္òန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လုပ္ပါ
တံေတြးေတြ ဘုံဘိုင္ေရေတြက စိတ္မခ်ရပါဘူး။ သန္႔လည္းမသန္႔ပါဘူး။ မ်က္ကပ္မွန္ အေပ်ာ့စားတပ္ေနက်ဆို ရင္ေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္ကၽြတ္တာနဲ႔ သိမ္း ထားၿပီး တတ္ႏိုင္သမၽွ ခပ္ျမန္ျမန္ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ထဲျပန္စိမ္ေပးပါ။ မ်က္ ကပ္မွန္ၿပဲေနတာ၊ ပဲ့ေနတာမ်ိဳးဆိုရင္ မ်က္စိကို ယားယံေစတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အသုံးမျပဳပါနဲ႔ေတာ့။ တစ္ခါသုံးဆိုရင္ ေတာ့ အသစ္လဲသုံးပါ။ ဂက္စ္စိမ့္ဝင္ ႏိုင္တဲ့ အမာစားမ်က္ကပ္မွန္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခာက္သိမ္းထားၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္မွ ေဆးရည္နဲ႔ေသခ်ာေဆးေၾကာကာ စိမ္ ထားလိုက္ပါ။

၇။ (ဂ) မ်က္ကပ္မွန္ေတြထဲ ပ႐ိုတင္းအစ ေလးေတြ က်န္ေနတတ္ရင္ အသုံးျပဳသင့္ တဲ့အမ်ိဳးအစားပါ။
ဒီလို မ်က္ကပ္မွန္ အမာစားေလး ေတြက မ်က္လုံးထဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ဝင္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္အေပ်ာ့ထက္စာ ရင္ ပိုအသုံးခံသလို အျမင္အာ႐ုံကိုလည္း ၾကည္လင္ေစပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္မွာ ပ႐ိုတင္းအစေလးေတြ တင္က်န္တတ္သူ မ်ိဳးမွာဆိုရင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

၈။ (ခ) မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ခိုင္း တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ခြဲခိုင္းတယ္။
မ်က္စိဆုံခ်က္မညီတာဆိုတာ အလင္းေရာင္က မ်က္လုံးအေနာက္ ဘက္မွာ ပုံမွန္လို ေသခ်ာမဆုံစည္းတာ ေၾကာင့္ပါ။ မ်က္မွန္ေတြတပ္ၿပီး ကုသႏိုင္ သလို အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ ေတြနဲ႔လည္း ကုသႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူ ေတြမွာ LASIK ဒါမွမဟုတ္ တျခားခြဲ စိတ္ကုသနည္းေတြနဲ႔လည္း ကုသႏိုင္ပါ တယ္။

ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႌဦး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *