လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ေျဖေပးႏိုင္မည့္ ေသြးစစ္မႈကို တီထြင္လိုက္

လာမယ့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိ တိတိက်က် ခန္႔မွန္းေပးႏိုင္မယ့္ ေသြးစစ္မႈကို သုေတသီေတြ တီထြင္လိုက္ ပါၿပီ။ ေသြးထဲမွာပါတဲ့ biomarker ၁၄ ခုကို ဂ်ာမနီသိပၸံပညာရွင္ ေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ ၁၄ ခ်က္က လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ခန္႔မွန္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ လူ ေပါင္း ၄၄၀၀၀ ကို အဲဒီနည္းအတိုင္း စစ္ေဆးအၿပီးမွာမွ ပညာ ရွင္ေတြက ဒီေသြးစစ္မႈအေၾကာင္း ထုတ္ေျပာတာပါ။ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္မွာ ကိုယ္ခံအား၊ ဂလူးကို႔စ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကစလို႔ ခႏၶာကိုယ္ တြင္း အဆီနဲ႔ ေရာင္ရမ္းမႈေတြအဆုံးပါပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လူေတြ ကို စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိမွန္ေအာင္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္ကစလို႔ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိကို ဒီေသြးစစ္မႈနဲ႔ ခန္႔မွန္း ႏိုင္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းကို လက္ေတြ႕ေဆးေလာကမွာ တြင္ တြင္က်ယ္က်ယ္သုံးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးထပ္ေလ့လာ ရဦးမွာပါ။

(DM, 22.8.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal