ေသြးမဆံုးမီ သားအိမ္ထုတ္လိုက္ရသူမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ေသြးမဆံုးခင္မွာ သားအိမ္ထုတ္ပစ္ လိုက္ရတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ေက်ာက္ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ သု ေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သားအိမ္ ထုတ္ၿပီးေနာက္မွာ အီစထ႐ိုဂ်င္ပမာဏ ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္လို႔ သုေတသီေတြ က ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ အတိအက် သက္ေသမျပႏိုင္ေသးေပမယ့္ သားအိမ္ ကင္ဆာနဲ႔ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိဘဲ သားအိမ္ထုတ္ဖို႔စဥ္းစားေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီအခ်က္ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးၿပီး ေသြးကို စစ္ထုတ္ မေပးႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါမွာ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ ကပ္ပ်က္စီးရင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးတာ၊ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးတာတို႔ လုပ္ေဆာင္ ရမွာပါ။ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ အီစထ႐ိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္းဟာ ေက်ာက္ကပ္ကို အကာအ ကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မင္နီဆိုးတားျပည္ နယ္မွာ ေသြးဆံုးခ်ိန္မတိုင္မီ သားအိမ္ ထုတ္ခဲ့ရတဲ့အမ်ဳိးသမီး ၁၆၀၀ ေက်ာ္ကို ၁၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေလ့လာမႈအရ အ သက္ ၅၀ မတိုင္မီေက်ာက္ကပ္ဖယ္ထုတ္ ခဲ့ရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပို မ်ားၿပီး အသက္ ၄၆ ႏွစ္မတိုင္မီ သားအိမ္ ထုတ္ခဲ့ရတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြမွာေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

◘ (DM,27.9.18) ေအးယုႏုိင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *