အမ်ားျပည္သူလူထု သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္ေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္တြင္း၌ေရာင္းခ်ေနသည့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလွကုန္ပစၥည္း ၃ မ်ိဳးသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၌ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္း (မာက်ဴရီ) ပါဝင္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ ့ရရွိရသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

စဥ္ အလွကုန္ပစၥည္းအမည္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ေတြ ့ရွိခ်က္
Due Beauty Cream Kreative Cosmetics (Pvt) Ltd., Pakistan Mercury (+)
Momiji 66 Sixty Six Every Day Fancy Girl Made in Thailand Mercury (+)
HUASHUZI Ginseng Bright White Spots-removing Set  တရုတ္စာမ်ားပါသည္ Mercury (+)

 

 

အဆိပ္သင့္ မာက်ဴရီပစၥည္း (ျပဒါး) သည္ အေရျပားယားယံျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အျဖဴအနီကြက္မ်ား ျဖစ္ျခင္း၊ အေရျပားမွတဆင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို ့ စုပ္ယူ၍ ထံုက်င္ျခင္း၊ ၾကြက္သားတုန္ခါျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါမ်ားအျပင္ ေရရွည္သံုးစြဲပါက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

အလွကုန္ပစၥည္း တင္သြင္း၊ ျဖန္ ့ျဖဴး၊ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္လီလက္ကားဆိုင္မ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေသာ၊ အမ်ားျပည္သူလူထု သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားသည့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း၊ ျဖန္ ့ျဖဴး၊ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို က်င့္ဝတ္အရ လံုးဝမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ ့အစည္းက ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ အပိုဒ္ (၃) (ဃ) အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Source :

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *