ကိုလာဂ်င္ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆးနဲ႔ ထိုးေဆးေတြ သံုးစြဲေနပါသလား

နည္းပညာေတြ ေခတ္မွီတိုးတက္လာသလို အသားအေရ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းေတြလည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲေရာက္ေနပါၿပီ။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုလာဂ်င္ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆးနဲ႔ ထိုးေဆးေတြ ေခတ္စားလာပါတယ္။ ဒါေတြက ဘယ္လိုအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေပးလဲဆိုတာ စမ္းတဝါးဝါး မျဖစ္ေအာင္ ေျပာျပေပးပါမယ္။

Read more about ကိုလာဂ်င္ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆးနဲ႔ ထိုးေဆးေတြ သံုးစြဲေနပါသလား