သက္တမ္းမကုန္ခင္ ေျခာက္သြားၿပီလား . . .

အလွႀကိဳက္တဲ့ မိန္းကေလးတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ အလွျပင္ပစၥည္းေတြကို တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အိုင္းလိုင္နာေတြ သက္တမ္းမကုန္ခင္မွာ ေျခာက္သြားတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္မွ မသံုးရေသးဖူး ေျခာက္သြားၿပီဆိုၿပီး ႏွေျမာေပမဲ့ လႊင့္ပစ္ လိုက္ရတာေတြလည္း ႀကံဳေတြ႕ဖူးမွာပါ။ ဒီအတြက္ အိုင္းလိုင္နာေတြ ေျခာက္သြားရင္ ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Read more about သက္တမ္းမကုန္ခင္ ေျခာက္သြားၿပီလား . . .