ဆံေကသာအေရာင္ဆိုးတဲ့အခါ ဒါေတြကို သတိျပဳပါ-

သုေတသနေတြအရ ဆံေကသာ ဆိုးေဆးေတြဟာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို တိုးေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သုေတသနေတြကလည္း ဆံေကသာ ဆိုးေဆးေတြနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါ ဆက္စပ္မႈ မရွိဘူးလို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုခ်ိန္ထိ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေျဖ ေတာ့မေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဆံေကသာအေရာင္ဆိုးေဆးေတြဟာ တျခားအေရာင္ဆိုးေဆးေတြလို Safety Testing လို႔ ေခၚတဲ့ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း စမ္းသပ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္စရာမလိုဘဲ ေဈးကြက္ထဲမွာ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ခြင့္ ရထားတာပါပဲ။ ဆံေကသာပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဆံေကသာ အေရာင္ဆိုးတဲ့ အႀကိမ္ေရကို ေလွ်ာ့ႏိုင္သေလာက္ေလွ်ာ့ၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ႏိုင္မယ္လို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။  Read more about ဆံေကသာအေရာင္ဆိုးတဲ့အခါ ဒါေတြကို သတိျပဳပါ-