ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးျဖစ္ဖို႔ Filler ထိုးမယ္ဆိုရင္

ယေန႔ေခတ္ အလွအပဆိုင္ရာ က႑မွာ Dermal Filler ေတြဟာ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာပါတယ္။ အေရးေၾကာင္းေတြေပ်ာက္ေအာင္ ထိုးေဆးေတြ ထိုးတာတင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏႈတ္ခမ္း အရြယ္အစားျပည့္ဖူးဖို႔ ထိုးေဆးေတြ ထိုးလာပါတယ္။ အရင္က ကိုလာဂ်င္ကို ႏႈတ္ခမ္းသားျပည့္ဖူးဖို႔ ထိုးခဲ့ၾကေပမဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ အသံုးနည္းသြားၾကပါၿပီ။ အဆီနဲ႔ implants ေတြကိုလည္း ထိုးသြင္းခဲ့ၾကၿပီး Side Effects ေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ Methods ေတြကို လည္း မသံုးၾကေတာ့ပါဘူး။ ႏႈတ္ခမ္းသား ျပည့္ဖူးေစတဲ့ ထိုးေဆးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ့အနက္ ယေန႔ေခတ္မွာ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုးက Hyaluronic acid ျဖစ္ပါတယ္။  Read more about ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးျဖစ္ဖို႔ Filler ထိုးမယ္ဆိုရင္