ကၽြန္မ . . . ႏွစ္သက္ေသာ လက္သည္းနီဆိုးေဆးမ်ား

နာမည္ကသာ လက္သည္းနီဆိုးေဆးပါ။ သူက ဒီေန႔ေခတ္မွာ အနီေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သင့္စိတ္ကူးထဲက အေရာင္ေတြအကုန္ လက္သည္းဆိုးေဆးေတြ ရွိလာပါၿပီ။ သင္ အက်ႌ ဘာအေရာင္ပဲဝတ္ဝတ္ အက်ႌအေရာင္နဲ႔လိုက္ၿပီးဆိုးဖို႔ လက္သည္းဆိုးေဆးေတြ အေရာင္စံု ရရွိႏိုင္ပါၿပီ။ ဘီစီ ၃၀ဝ၀ ေလာက္က တ႐ုတ္ျပည္မွာ လက္သည္းဆိုးေဆးေတြ စတင္အသံုးျပဳလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာဆို အထက္တန္းလႊာေတြကသာ လက္သည္းဆိုးေဆး အေရာင္ရင့္ေတြ ဆိုးခြင့္ရတာျဖစ္ၿပီး သာမန္လူေတြက အေရာင္ေဖ်ာ့ေတြပဲ ဆိုးခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ လက္သည္းဆိုးေဆးေတြကို လူတိုင္းအလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါၿပီ။
Read more about ကၽြန္မ . . . ႏွစ္သက္ေသာ လက္သည္းနီဆိုးေဆးမ်ား