ပ႐ိုတင္းမႈန္႔ေတြေသာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ . . .

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ယေန႔ေဈးကြက္မွာ ေခတ္စားလာတဲ့ ပ႐ိုတင္းမႈန္႔ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားကစား ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ကေတာ့ ပ႐ိုတင္းမႈန္႔ေတြက အေရးပါတဲ့ က႑ကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အျပင္းအထန္ အားကစားလုပ္ၿပီး ပ်က္စီးသြားတဲ့ ျြကက္သားေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ျပန္လည္ေကာင္း မြန္ေစႏိုင္ၿပီး ျြကက္သားေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ဖြံၿဖိဳးလာႏိုင္လို႔ပါ။

Read more about ပ႐ိုတင္းမႈန္႔ေတြေသာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ . . .