မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္မိရင္

တစ္ခါတေလမွာ မိတ္ကပ္ အမ်ား ႀကီးလိမ္းထားတာမဟုတ္လို႔ ဒီတိုင္း အိပ္လိုက္လည္း ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ပါ ဘူးလို႔ ထင္ၿပီး အိပ္လိုက္တာ၊ မ်က္ႏွာ သန္႔စင္ရမွာ ပ်င္းလို႔ ဝင္အိပ္လိုက္တာ မ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔တာလံုး မ်က္ႏွာအေရျပားဟာ မိတ္ကပ္၊ ေခြ်း၊ အဆီ၊ ေလထုထဲက ဖုန္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ထားရတာကို မေမ့ပါနဲ႔။  Read more about မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္မိရင္