အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးသူ ၂ ဒသမ ၈ သန္းခန့္ ရွိလာ

အရက္ေသစာေသာက္သံုးမႈေတြ ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးရတဲ့အေရအ တြက္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ရွိလာေနခဲ့ တယ္လို႔ ဆီယက္တဲလ္ၿမိဳ႕၊ ၀ါရွင္တန္ တကၠသိုလ္က ေလ့လာမႈအရသိရပါ တယ္။ ရံဖန္ရံခါမွ ေသာက္သံုးတတ္တဲ့ သူေတာင္မွ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ၿပီး ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ေသာက္သံုးတာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရက္ကို စြဲၿပီးေသာက္သံုး တာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုး က်ဳိးေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီ ေတြက ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အရက္ေသစာေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ေသ ဆံုးသူ ၂ ဒသမ ၈ သန္းရွိခဲ့တယ္လို႔ ေလ့ လာမႈမွာ တင္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ အရက္ ေသစာေၾကာင့္ အသက္မျပည့္ေသးသူ ေတြမွာ ေသဆံုးေစႏိုင္တဲ့အႏၱရာယ္ေတြ ရွိႏုိင္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္ကေန ၄၉ ႏွစ္ရြယ္ၾကား ပုဂ္ၢဳိလ္ေတြမွာလည္း မသန္စြမ္းတာက ေန အသက္ေသေစတဲ့အထိ အႏၱရာယ္ ေတြရွိတာလို႔ သုေတသနဦးေဆာင္သူ မက္စ္ဂရစ္၀ိုးက ဆိုပါတယ္။ ေဆးျဖစ္ ၀ါးျဖစ္ဆိုၿပီး ေန႔စဥ္အနည္းငယ္စီ စြဲ ေသာက္ေနရာကေန တျဖည္းျဖည္း ေသာက္သံုးတဲ့ပမာဏ ပိုမ်ားလာၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ မက္စ္ဂရစ္၀ိုးက ဆိုပါတယ္။ ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္ေသာက္တာေၾကာင့္ ႏွ လံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းေစတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကလည္း ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးက ပိုတယ္လို႔ မက္စ္က ဆိုပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးအ တိုင္းအတာအရ လူေတြေသဆံုးရတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြအနက္မွာ အရက္ ေသစာေသာက္စားတာေၾကာင့္ ေသ ဆံုးရျခင္းက အမွတ္စဥ္ ၇ ေနရာမွာ ရွိေန ခဲ့တယ္လို႔လည္း ေလ့လာခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။

(DM, 30.8.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *