ကေလးမရႏိုင္သည့္အမ်ဳိးသားမ်ား ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးဆမ်ား

ကေလးမရႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ျပင္းထန္တဲ့ဆီး က်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါသတဲ့။ သဘာ၀နည္းနဲ႔ ျဖစ္ ေစ၊ ဖန္ႁပြန္သေႏၶသားနည္းပညာနဲ႔ျဖစ္ေစ ကေလးမရႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသားေတြဟာ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားၿပီး အသက္ ၅၀ ေအာက္ အမ်ဳိးသားေတြဟာဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးဆ အထိ ပိုမ်ားေနႏိုင္တာပါ။ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္မွန္း လူက မသိ ေပမယ့္ အဲဒီကင္ဆာေၾကာင့္ မ်ဳိးမေအာင္ႏိုင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ က်ားေဟာ္မုန္းပမာဏ နည္းတာကလည္း မ်ဳိးမေအာင္ ေစႏိုင္၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ ၅၀ ေအာက္ကေလးအေဖေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ အေယာက္ ၁၀၀၀ တိုင္း မွာ တစ္ေယာက္ပဲ ဒီကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြမွာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က မ်ဳိးေအာင္ႏိုင္ေျခနည္းၿပီး ႏွစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းကေတာ့ ကေလးမရႏိုင္ၾကပါဘူး။

◘ (DM,4.7.18) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *