တစ္ႏွစ္ေအာက္သာျခားၿပီး ကေလးေမြးျခင္းသည္ မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္

တစ္ႏွစ္ေအာက္သာျခားၿပီး ကေလး ေမြးတာက မိခင္ေရာ၊ ကေလးအတြက္ပါ အႏၱရာယ္မ်ားေစႏိုင္တယ္လို႔ ကေနဒါသု ေတသနတစ္ရပ္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္နဲ႔ေဘာ္ စတြန္ၿမိဳ႕ကHarvard T.H. Chan School of Public Healthရဲ႕ သုေတ သီေတြရဲ႕သုေတသနမွာရရွိခဲ့တဲ့ရလဒ္က အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္အမ်ဳိးသမီးေတြ မွာသာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ အသက္ ၂၀ ကေန ၃၄ ၾကားအမ်ဳိးသမီးေတြက ေမြးတဲ့ကေလးေတြမွာလည္း အလားတူ အႏၱရာယ္မ်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္ေတြက အနည္းဆံုး ၁၂ က ေန ၁၈ လျခားၿပီး ကေလးယူသင့္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာလျခားျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပထမဆံုး ေလ့လာတဲ့သုေတသနျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၁၄၈၅၄၄ ဦးကို ေလ့ လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့အ မ်ဳိးသမီးေတြဟာ ၁၂ လေအာက္သာျခား ၿပီး ကေလးထပ္ယူမယ္ဆိုရင္ မိခင္နဲ႔က ေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီးေတာ့ ၁၈ လျခား ၿပီးေမြးရင္ေတာ့ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

(AP,1.11.18) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *