ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ သလဲသီးေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ေပးပါက ကေလး၏ဦးေႏွာက္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ သေႏၶသား ေလာင္းအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္က သလဲသီးေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ေပးသင့္ တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနနဲ႔ သလဲ သီးေဖ်ာ္ရည္ကို ေန႔စဥ္ ၂၄၀ မီလီလီတာ ေလာက္သုံးေဆာင္ေပး႐ုံနဲ႔ ရင္ေသြးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစတဲ့အျပင္ သ လဲသီးမွာပါဝင္တဲ့ ပိုလီဖီေနာေတြေၾကာင့္ ရင္ေသြးမွာ အာ႐ုံေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈ ေရာဂါေတြမျဖစ္လာေအာင္ ကာကြယ္ ေပးတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ သေႏၶသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တဲ့ IUGR အေျခအေနရွိေနတဲ့ ကေလးေတြမွာ ဦး ေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈနဲ႔ ႏွလုံးေသြး ေၾကာစနစ္မွာ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ နဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ေျခမ်ားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘရစ္ဂမ္အမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံမွသုေတသီ ေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈမွာ IUGR အေျခအေန နဲ႔ရင္ေသြးေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၇၈ ဦးနဲ႔ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲၿပီး တစ္စုကို ေန႔စဥ္ သလဲသီးေဖ်ာ္ရည္ ၂၄၀ မီလီလီတာ သုံး ေဆာင္ေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သလဲသီး ေဖ်ာ္ရည္သုံးေဆာင္တဲ့မိခင္ေလာင္းေတြ ရဲ႕ သေႏၶသားေတြမွာ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနတိုးတက္မႈရွိလာတာကို ေလ့ လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ သုေတသီတယ္ ရီအင္ဒါက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

(Science Daily, 5.9.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal