ညအိပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ေလ့ရွိသူမ်ား စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ညစဥ္ညတိုင္း အိပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ေနေလ့ရွိသူေတြမွာ စိတ္ က်ေရာဂါနဲ႔စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၾကပါတယ္။ ဇီးကြက္လို ညမအိပ္ဘဲ မနက္ ေစာပိုင္းက်မွ ေနျမင့္ေအာင္အိပ္တဲ့သူေတြမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး စိတ္က်ေရာဂါနဲ႔ စိတ္ ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါေတြျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတာကို University of Exeter မွ သုေတသီေတြ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ လူေပါင္း ၇၀၀၀၀၀ နီးပါးဆီက ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္ မႈနဲ႔ အိပ္စက္အနားယူမႈအေလ့အက်င့္ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ ယူေလ့လာခဲ့ၾကရာမွာ အိပ္ခ်ိန္ေနာက္က်သူေတြမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြရွိလာႏိုင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကတယ္လို႔ ေလ့လာမႈဦးေဆာင္သူ ပါေမာကၡမိုက္ဝီဒန္က ဆိုပါ တယ္။ ညဘက္အိပ္ရာေစာေစာဝင္ၿပီး မနက္ေစာေစာထတတ္သူ ေတြမွာေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြကို ကာ ကြယ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းရွိတာကို ေတြ႕ရွိထားခဲ့ၾကၿပီး အိပ္ စက္မႈပုံမမွန္သူေတြကို ကုသဖို႔နဲ႔ စိတ္ေရာဂါအေျခအေနကာ ကြယ္ဖို႔ေတြအတြက္ ဒီေတြ႕ရွိမႈအခ်က္အလက္ေတြကို အသုံး ခ်သြားႏိုင္မယ္လို႔ ပါေမာကၡမိုက္ဝီဒန္ကNature Commu- nications ဆိုတဲ့ စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

(DM, 31.1.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *