မိဘမ်ား၏စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ကေလးတြင္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာရ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေမြးဖြားၿပီး လသားအ႐ြယ္မွာ မိဘေတြ ဆီမွာ စိတ္ဖိစီးမႈႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္ဆို ရင္ ကေလးဆီမွာ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာျပ ႆနာေတြ ပိုျဖစ္လာရတယ္လို႔ သုေတ သီေတြရဲ႕မွတ္တမ္းအရသိရပါတယ္။ ကမ္းဘေရ႕ဂ္်၊ ဘာမင္ဂမ္၊ နယူးေယာက္ နဲ႔ ေလဒင္တကၠသိုလ္ေတြက သုေတသီ ေတြ ပူးေပါင္းေလ့လာမႈမွာ ကေလးငယ္ ေတြဆီမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကမ္းတမ္းမႈ ေတြနဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ျပင္းထန္မႈေတြလိုမ်ိဳး ျပႆနာေတြက မိခင္ရဲ႕ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္ ကာလစိတ္ဖိစီးမႈအေျခအ ေနနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ နဲ႔ ၎တို႔တြဲဖက္ေတြရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈသက္ ေရာက္မႈေတြကို စုံတြဲ ၄၀၄ တြဲနဲ႔ ေလ့ လာခဲ့ၾကၿပီး ဒီအတြဲေတြကေန ေမြးဖြား လာတဲ့ကေလးေတြ ၄ လသားမွာတစ္ ႀကိမ္၊ ၁၄ လသားမွာတစ္ႀကိမ္၊ ၂၄ လ သားအ႐ြယ္မွာတစ္ႀကိမ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာေလ့လာစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးၿပီး ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြမွာ မၾကာခဏစကားမ်ားရန္ ျဖစ္တာ၊ အခ်စ္ေရးမွာ ျပႆနာေတြ ရွိတာေတြေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ၾကတာ ေတြရွိတဲ့အခါ ကေလးေတြမွာ အငိုသန္ တာ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္မႈေတြရွိတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ မိဘေတြ ရဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္က်န္းမာမႈကလည္း အေရးပါ တဲ့သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေလ့ လာမႈမွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

(DM,8.8.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal