မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ထဲ ၾကက္ဥအလုံးလိုက္ထည့္ မိသျဖင့္ ေပါက္ကြဲကာ မ်က္စိတစ္ဖက္ ကြယ္ခဲ့ရ

အဂၤလန္ႏိုင္ငံက ဘက္တနီေရာ့ဆာ ဆိုသူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး က မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ထဲမွာ အခြံနဲ႔ၾကက္ဥေတြ ကိုအလုံးလိုက္ထည့္ျပဳတ္ခဲ့မိတာမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး မ်က္စိတစ္ဖက္ ကြယ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွာ တင္ ထားတဲ့လြယ္ကူတဲ့ ဟင္းခ်က္နည္းေတြ ထဲကအတိုင္း ၾကက္ဥေတြကို မိုက္ခ႐ို ေဝ့ဗ္ထဲ ထည့္ခ်က္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဟင္းခ်က္နည္းအၫႊန္းေတြထဲမွာ ၾကက္ ဥေတြကို မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ထဲမွာ ၆ မိနစ္က ေန ၈ မိနစ္ၾကာထိ ထည့္ခ်က္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့တာေၾကာင့္ ဘက္တနီက သူရဲ႕ ၾကက္ဥေတြကို ၆ မိနစ္ၾကာ အခ်ိန္သတ္ မွတ္ကာ ခ်က္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္ဥေတြ ေအးေလာက္ၿပီဆိုတဲ့အခါမွ ထုတ္ယူၾကည့္လိုက္ခ်ိန္မွာ ၾကက္ဥကေန ေပါက္ကြဲသြားခဲ့ၿပီး မ်က္လုံးကိုထိမွန္ သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခြံနဲ႔ၾကက္ဥ ေတြကို မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ထဲ ထည့္ခ်က္တာ က အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပူေနၿပီး ဆက္လက္ခ်က္ျပဳတ္ေနတဲ့ ၾကက္ဥေတြက မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ကေန ဖယ္ ရွားလိုက္ၿပီး တစ္ခုခုနဲ႔ထိလိုက္ခ်ိန္မွာ အတြင္းမွာ ပိတ္ေလွာင္ေနတဲ့အပူေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစႏိုင္တာပါ။ ၾကက္ဥေတြကို မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ထဲ မထည့္ မီ အခြံကိုအပ္နဲ႔ေဖာက္လိုက္တာမ်ိဳး၊ အ ေပါက္ငယ္ေဖာက္တာမ်ိဳး ျပဳလုပ္တာမ်ိဳး၊ အျပင္မွာေၾကမြေအာင္ေခါက္ၿပီးသား ၾကက္ဥကို ပန္းကန္လုံးနဲ႔ထည့္ခ်က္တာ မ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဘက္တ နီကေတာ့ ၾကက္ဥကေနေပါက္ကြဲခဲ့တာ ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာမွာ ထိခိုက္သြားခဲ့ရၿပီး အ ေရးေပၚဖုန္းလိုင္းကို ခ်က္ခ်င္းေခၚဆို ကာေဆး႐ုံကိုေရာက္သြားခဲ့ေပမယ့္ မ်က္ လုံးတစ္ဖက္ အျမင္အာ႐ုံဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္။

(DM,22.8.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal