ဝမ္းဗိုက္ခြဲစိတ္ထားသူမ်ား ပီေကဝါးေပးျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာသက္သာႏိုင္

ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ထားရသူေတြအေနနဲ႔ ပီေက စားေပးမယ္ဆိုရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္သက္သာလာႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီေတြကဆိုပါတယ္။ ဆန္တာဘာဘရာေကာ့ေတ့ဂ္် ေဆး႐ုံမွသုေတသီေတြရဲ႕ေလ့လာမႈအရ အူမွာခြဲစိတ္ျဖတ္ ေတာက္မႈခံယူထားရတဲ့ လူနာ ၃၄ ဦးမွာေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပီ ေကဝါးေပးတာက အူရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအခ်ိန္တိုတြင္း ျပန္ လည္မွန္ကန္လာေစၿပီး ျမန္ျမန္သက္သာလာတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္မႈေတြတိုင္းမွာ အူရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး တစ္ခါ တစ္ရံမွာ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္းတဲ့အထိ ျဖစ္ရတတ္ပါ တယ္။ ကူးစက္ပိုးဝင္ႏိုင္ေျခလည္း ျမင့္မားလာတတ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈမွာ လူနာဦးေရထက္ဝက္မၽွေလာက္က ခြဲစိတ္မႈခံယူခဲ့ ၿပီးခ်ိန္မွာ သၾကားမပါတဲ့ပီေကကို တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ဝါးခဲ့ၾကရၿပီး အူရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာၿပီး ဝမ္းပုံ မွန္သြားႏိုင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈၿပီး တဲ့ေနာက္ ပီေကဝါးခဲ့တဲ့လူနာေတြက ေဆး႐ုံမွာေနရတဲ့ ရက္ လည္း ပိုတိုေတာင္းခဲ့ၿပီး သာမန္ဝမ္းဗိုက္ဆိုင္ရာခြဲစိတ္လူနာ ေတြက ေဆး႐ုံမွာ ၆ ရက္ကေန ၈ ရက္ေလာက္ထိေနရခ်ိန္မွာ ပီေကဝါးခဲ့တဲ့ခြဲစိတ္လူနာေတြကေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ ၃ ရက္၊ ၄ ရက္ေလာက္သာေနရတာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေလ့လာမႈမွာေဖာ္ ျပခဲ့ပါတယ္။

(DS, 12.9.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal