အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို အစိမ္းလိုက္စားျခင္းက စိတ္က်ေ၀ဒနာကို ကာကြယ္ေပး

အသီးအႏွံေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို အစိမ္းလိုက္စားေပးတာက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး စိတ္က်ေ၀ဒနာမျဖစ္လာေအာင္ ကာကြယ္ေပးတယ္လို႔သုေတသနအသစ္အရသိရပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ထားတာ၊ စည္သြတ္ဘူးနဲ႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသားမ်ဳိးေတြထက္ အသီးအႏွံေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို အစိမ္းလိုက္စားေပးတာက စိတ္ခံစားမႈေကာင္းမြန္ေစၿပီး ခံတြင္းပ်က္တာမ်ဳိးကိုကာကြယ္ေပးတဲ့အျပင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာကို အဓိက ကာကြယ္ေပးတယ္လို႔ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ အိုတာဂိုတကၠသိုလ္မွ သုေတသနအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာတမ္လင္းကြန္နာကဆိုပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၄၀၀ ဦးနဲ႔ စားေသာက္မႈအေလ့အက်င့္ပံုစံေတြကို ေလ့လာခဲ့ၾကရာမွာ ခုလိုေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အသီးအႏွံေတြနဲ႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြထဲက အာဟာရပါ၀င္မႈပမာဏေလ်ာ့ နည္းသြားခဲ့တာေၾကာင့္ အစိမ္းလိုက္စားတာက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပိုၿပီးက်န္းမာဖြံ႔ ၿဖိဳးေစတယ္လို႔ ေဒါက္တာတမ္လင္း ကြန္နာက ဆိုပါတယ္။

(DM,19.4.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *