အျမန္စာမ်ားကို ထုပ္ပိုးေပးသည့္ခြက္မ်ားက က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္

အစားအေသာက္ေတြကို ထုပ္ပိုးတဲ့ေနရာမွာ လူေတြက်န္း မာေရးမထိခိုက္ေစဖို႔ ပလတ္စတစ္အစား ေဖာ့ဘူး၊ ကတ္ထူဘူး အစရွိသျဖင့္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳလာၾကေပမယ့္ ဒီပစၥည္းေတြ မွာပါတဲ့per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) ဖလူအိုရင္းျဒပ္ေပါင္း ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ ေစႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ PFAS ကို ပစၥည္း ေတြအေပၚကအုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ အစားထိုးအသုံးျပဳတဲ့ဘူးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အေပၚယံလႊာအျဖစ္ အ သုံးျပဳထားတဲ့ PFAS ဟာ အစားအေသာက္ထဲေရာက္ရွိႏိုင္ေျခ ရွိသလို ပညာရွင္ေတြက ဒီဘူးေတြမွာ အသုံးျပဳထားတဲ့ တျခား ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြကိုလည္း စစ္ေဆးေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လူသုံးကုန္အမ်ားစုမွာအသုံးျပဳေနတဲ့ PFAS ကို အစားအ ေသာက္ထုပ္ပိုးတဲ့ဘူးေတြမွာ အသုံးျပဳလာၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး သတိျပဳဖို႔ဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
(AP,15.8.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal