ေန႔စဥ္ခုနစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ စမတ္ဖုန္းအသုံးျပဳသည့္ ကေလးမ်ား ဦးေႏွာက္ဖြဲ႕စည္းပုံေျပာင္းလဲသြားကာ ဉာဏ္ရည္နိမ့္လာႏိုင္

စမတ္ဖုန္းအပါအဝင္ နည္းပညာ ပစၥည္းေတြရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ေတြကို ေန႔စဥ္ ခုနစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ ၾကည့္ေန ေလ့ရွိတဲ့ ကေလးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ဖြဲ႕ စည္းတည္ေဆာက္ပုံေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ တဲ့အျပင္ ဉာဏ္ရည္လည္းနိမ့္လာႏိုင္ တယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြအရသိရပါတယ္။ ကေလးေတြမွာ နည္းပညာပစၥည္းစြဲလမ္း မႈေတြေၾကာင့္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ေတြရွိမလဲဆိုတာကို ေလ့လာဖို႔ရာအ တြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ခန္႔အကုန္အက်ခံထားတဲ့ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ေလ့လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ အဆိုပါ အေရးပါတဲ့ေလ့လာမႈမွာ ကေလး ၄၅၀၀ ဦးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြကို စကင္ဖတ္ကာ စစ္ေဆးေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ယခု အခ်ိန္မွာေတာ့ အသက္ ကိုးႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္ၾကား ကေလး ၁၁၀၀၀ ရဲ႕ဦးေႏွာက္ နဲ႔မွတ္ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းေတြ ကို ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေနၾကၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ ကန ဦးေလ့လာခ်က္ေတြအရ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ နည္းပညာပစၥည္းစြဲလမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစနစ္ မွန္ကန္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ဦးေႏွာက္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံေျပာင္းလဲသြားကာ မွတ္ ဉာဏ္စြမ္းရည္နိမ့္က်လာႏိုင္တာကိုပါ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာပါ။ ကေလးေတြ ရဲ႕မွတ္ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြမွာ အားနည္းခ်က္ရွိလာႏိုင္တဲ့အျပင္ သိျမင္နားလည္လြယ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အာ႐ုံစူး စိုက္ႏိုင္စြမ္းေတြမွာပါ အားနည္းလာႏိုင္ တယ္လို႔ ေလ့လာမႈမွာပါဝင္သူ ေဒါက္ တာဂါယာေဒါင္းလင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ နည္းပညာပစၥည္း ေတြသုံးစြဲမႈၾကာခ်ိန္ပမာဏက ကေလး ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚသက္ေရာက္မႈကို ဆက္လက္ေလ့ လာေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီထက္ပိုမိုတိက် ခိုင္လုံတဲ့အေထာက္အထားေတြရရွိလာႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္လို႔ ေဒါက္တာ ဂါယာေဒါင္းလင္းကဆိုပါတယ္။

(DM, 14.2.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *