ေန႔စဥ္ငါးနာရီၾကာေအာင္ ဖုန္းသုံးျခင္းက အဝလြန္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္

ေန႔စဥ္ဖုန္းကို ငါးရီၾကာေအာင္သုံးမယ္ဆိုရင္ အဝလြန္ႏိုင္ ေျခကို ျမင့္တက္ေစတယ္လို႔ သုေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပ ပါရွိပါတယ္။ တစ္ရက္ကို ဖုန္းငါးနာရီေလာက္သုံးတဲ့လူေတြက အျမန္စာ၊ သၾကားမ်ားတဲ့မုန္႔ေတြနဲ႔အခ်ိဳရည္ေတြကို ေသာက္ သုံးႏိုင္ေျခပိုမ်ားတာေၾကာင့္ အဝလြန္ႏိုင္ေျခ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပို မ်ားတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ၃၆၀ နဲ႔အမ်ိဳးသမီး ၇၀၀ ပါဝင္ တဲ့ေက်ာင္းသား ၁၀၆၀ ဦးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ Health Sciences Faculty at the Simón Bolívar University ရဲ႕ သုေတသနမွာ ဖုန္းအသုံးျပဳပုံနဲ႔အစားအေသာက္ဆက္စပ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဖုန္းအလုံးေရ ေပါင္း ၇.၉ ဘီလ်ံေက်ာ္အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီးေတာ့ လူေတြထက္ ေတာင္မ်ားေနပါေသးတယ္။ သုေတသီေတြက]တိုးတက္လာ တဲ့ ဖုန္းနည္းပညာေတြက ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အျပင္ အပန္းေျဖမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြ မွာပါ အေရးပါလာေပမယ့္ ဖုန္းကိုအလြန္အကၽြံအသုံးျပဳတာ မ်ိဳးေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဖုန္းေတြေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား မႈနည္းသြားမယ္ဆိုရင္ အ႐ြယ္မတိုင္မီေသဆုံးတာ၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလုံး ေရာဂါနဲ႔ကင္ဆာေရာဂါေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္}လို႔ ဆို ခဲ့ပါတယ္။

(AP,8.8.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal