ေန႔စဥ္ အခြံမာသီးလက္တစ္ဆုပ္စာ စားသံုးပါက အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မ်ဳိးပြားစြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္

တစ္ရက္လွ်င္ အခြံမာသီးလက္တစ္ ဆုပ္စာကို တစ္ႏွစ္တိတိစားသံုးေပးပါက အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕သုက္လႊတ္မႈႏႈန္းက ျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္လို႔ စပိန္တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ႕သုေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခြံမာသီးက သုက္ ပိုးရဲ႕လႈပ္ရွားမႈ၊ပံုသဏၭာန္နဲ႔စြမ္းအင္ပမာ ဏကိုလည္း ျမင့္တက္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕မ်ဳိးပြားစြမ္းရည္ကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ကေလးရႏိုင္ေျခမ်ား ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အခြံမာ သီးေတြက အိုမီဂါ-၃ အက္စစ္နဲ႔ anti- oxidants  ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္တာေၾကာင့္ သုက္ပိုးအတြက္အက်ဳိးရွိေစတယ္လို႔ လူ သိမ်ားပါတယ္။ စပိန္သုေတသီေတြက က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့လူငယ္ ၁၁၉ ေယာက္ ကို တစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ တစ္ေန႔ကို အခြံ မာသီးလက္တစ္ဆုပ္စာေကၽြးၿပီး ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာမွာ သုက္ပိုးအေရ အတြက္က ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာ တာကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ သုက္ပိုး ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈက ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပို ေကာင္းလာသလို သုက္ပိုးေတြရဲ႕စြမ္းအင္ ကလည္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ျမင့္တက္ လာခဲ့ပါတယ္။

◘ (DM,5.7.18) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *