ဘာေၾကာင့္ ဆီးစပ္ကုိက္ေနရတာလဲ?

ဆီးစပ္ကုိက္တာက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ မ်ဳိးပြားအဂၤါအတြင္းက ျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလုိ႔ ထင္ၾကရေပမဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာလည္း ဆီးစပ္ကုိက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဆီး စပ္ကုိက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ မ်ဳိးပြားအဂၤါအတြင္းေရာဂါပုိး ၀င္ ေရာက္တာ ဒါမွမဟုတ္ တင္ပဆံု႐ုိးအတြင္းက နာက်င္မႈျဖစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဆီးအိတ္ နဲ႔ အူမႀကီးလုိမ်ဳိး မ်ဳိးပြားအဂၤါနဲ႔မသက္ဆုိင္တဲ့ အတြင္းအဂၤါေတြေၾကာင့္လည္း ဆီးစပ္ ေနရာမွာ နာက်င္ႏုိင္ပါတယ္။
ဆီးစပ္ကုိက္တဲ့ေ၀ဒနာက အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားၾကၿပီး ဆီးစပ္ေနရာမွာ ရွိတဲ့ သားအိမ္၊ မမ်ဳိးဥအိမ္၊ ဥႁပြန္၊ သားအိမ္ေခါင္း ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမကုိယ္လုိမ်ဳိး မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြထဲက တစ္ခုခုမွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ဆီးစပ္ကုိက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

♦ ေနရာလြဲမွားသေႏၶတည္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်တာေၾကာင့္ပါ။
♦ တင္ပဆံုကြင္းအတြင္းမွ အဂၤါေတြ ေရာင္ရမ္းေရာဂါရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ မမ်ဳိးဥေႂကြတာေၾကာင့္ပါ။
♦ ဓမၼတာလာစဥ္ ကုိက္ခဲတာေၾကာင့္ပါ။
♦ မမ်ဳိးဥအိမ္တြင္ ေရအိတ္ရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ သားအိမ္မွာ အလံုးရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ သားအိမ္တစ္သွ်ဴးျပင္ပေရာက္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔တြင္ ဆီးစပ္ကုိက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

♦ အူအတက္ေရာင္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ ဆီးအိတ္ျပႆနာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ လိင္မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံေနရတာေၾကာင့္ပါ။
♦ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေရာဂါပုိး၀င္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေက်ာက္တည္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ အူျပႆနာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ အူကၽြံေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ တင္ပဆံု႐ုိးက်ဳိးေနတာေၾကာင့္ပါ။
♦ တင္ပဆံုကြင္းျပႆနာေၾကာင့္ပါ။
♦ အာ႐ံုေၾကာျပႆနာေၾကာင့္ပါ။

စုိးရိမ္ရသည့္အေျခအေနမ်ား

ဆီးစပ္ကုိက္တာနဲ႔အတူ ေအာက္ပါေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရရင္ စုိးရိမ္ရတာမုိ႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသပါ။
♦ ဓမၼတာလာစဥ္ ဆုိးဆုိးရြားရြားကုိက္ခဲေနရင္
♦ (ဓမၼတာမဟုတ္တဲ့) ေသြးဆင္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေဘာင္းဘီထဲ ေသြးစြန္းေနရင္
♦ ဆီးသြားရခက္ခဲရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ရင္
♦ ၀မ္းခ်ဳပ္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ၀မ္းပ်က္ရင္
♦ ေလပြရင္
♦ ၀မ္းသြားစဥ္ ေသြးပါရင္
♦ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ နာက်င္ေနရင္
♦ အဖ်ားရွိရင္၊ တုန္ခ်မ္းခ်မ္းေနရင္
♦ တင္ပဆံုေနရာမွာ နာက်င္ေနရင္
♦ ေပါင္ၿခံမွာ နာက်င္ေနရင္

ကုသနည္း
ဆီးစပ္ကုိက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ နာက်င္မႈဆုိးရြားတဲ့အေျခအေနေပၚမွာ မူ တည္ၿပီး ကုသႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ကဲြျပားသြားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကို ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးအပါ အ၀င္ ေဆး၀ါးကုထုံးနဲ႔ ကုသေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဆီးစပ္ေနရာမွာရွိတဲ့ ကုိယ္တြင္းအဂၤါတစ္ ခုခုေၾကာင့္ ဆီးစပ္ကုိက္ေနတယ္ဆုိရင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူတာ ဒါမွမဟုတ္ တျခားနည္း လမ္းနဲ႔ကုသနည္းေတြ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မုိးမိုး

Post Author: Good Health Journal