ၾကက္ဥ တစ္ေန႔တစ္လံုးစားေပးျခင္းက ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစ

ၾကက္ဥကို တစ္ေန႔တစ္လံုးပံုမွန္ စားသံုးေပးတာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခကိုေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ တယ္လို႔ ေလ့လာမႈအရသိရပါတယ္။ ပီကင္းက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ေအာက္ စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြပူး ေပါင္းေလ့လာခဲ့ၾကတာမွာ ၾကက္ဥကို တစ္ေန႔တစ္လံုးပံုမွန္စားသံုးသူေတြက ၾကက္ဥစားေလ့မရွိသူေတြထက္ ႏွလံုး ေရာဂါနဲ႔ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမုိေလ်ာ့နည္းေစတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အသက္ ၃၀ ကေန ၇၉ ႏွစ္ၾကား လူ ၄၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္စားသံုးမႈပံုစံကို ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔ အနက္ ၾကက္ဥ တစ္ေန႔တစ္လံုး ပံုမွန္ စားသံုးသူေတြမွာ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႐ုတ္ တရက္ ေလျဖတ္ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ကာ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါေၾကာင့္ ေသ ဆံုးႏိုင္ေျခ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုနည္းပါးေစခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာမႈမွာပါ၀င္ခဲ့သူ ပီ ကင္းတကၠသိုလ္ပါ ေမာကၡလီမင္လီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

◘ (DM, 14.6.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *