ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္ လုိအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို မိမိသေဘာအတုိင္း အသံုးျပဳခဲ့ရင္

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားထားတဲ့ ေဆး၀ါးေတြကုိ မွီ၀ဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ေနမေကာင္းတဲ့အခါမွာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသၿပီး သူ ၫႊန္ၾကားတဲ့ေဆး ၀ါးေတြကုိ ေဆးဆုိင္ေတြမွာ ၀ယ္ၿပီး မွီ၀ဲေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိမိျပသေနက် ဆရာ၀န္မရွိတဲ့ ေနရာ (ဥပမာ ႏုိင္ငံျခား လုိေနရာမ်ဳိး၊ ေက်းလက္ေဒသလုိမ်ဳိး)ေတြ ေရာက္သြား ခဲ့ရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ားကေတာ့ ဆရာ၀န္ ၫႊန္ၾကားခ်က္လုိအပ္တဲ့ေဆးေတြကုိ မိမိ သေဘာအတုိင္း အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။

ဆရာ၀န္က အရင္က သင္ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာအတြက္ မွီ၀ဲခုိင္းထားတဲ့ေဆး၀ါးေတြထဲက က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ေဆးေတြကို အသံုးျပဳတာရွိသလုိ တျခားသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေယာက္က သူအသံုးျပဳတဲ့ ေဆးေတြကုိ အႀကံေပးလုိ႔ အသံုးျပဳခဲ့တာ ေတြလည္း ရွိမိမွာပါ။

ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္လုိအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြး ေႏြးမႈမရွိဘဲ မိမိဘာသာအသံုးျပဳတာ၊ မိမိ ဘာသာ ေဆးပမာဏခ်ိန္တာေတြ မျပဳ လုပ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြက ေဆး ၀ါးေတြကုိ
မိမိဘာသာအသံုးျပဳေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ မလြယ္ကူ ျခင္း ေၾကာင့္
သင္ဟာ အားလပ္ရက္ ႐ံုးပိတ္လုိ႔ ခရီးထြက္ေနရတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ ခ်ိန္လံုးအလုပ္မ်ားေနခ်ိန္မွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနရင္ သင္ရဲ႕ နာက်င္ကုိက္ခဲတာ၊ အပူခ်ိန္ျမင့္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဒါ ထက္ပုိၿပီးျပင္းထန္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြခံစားေနခဲ့ရၿပီး ေဆးခန္းျပဖုိ႔ အေျခအေနမ
ေပးခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကား ခ်က္လုိအပ္တဲ့ေဆးေတြကုိ မိမိသေဘာ နဲ႔ မိမိ အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။
ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ေ၀ဒနာ ခံစားေနရရင္ နီးစပ္ရာေဆးခန္းတစ္ခုခုကို ျပသသင့္ပါတယ္။ သင္ဟာ အရမ္းအလုပ္မ်ားေနလုိ႔ ေဆးခန္းမျပႏုိင္ရင္ေတာင္ သင့္မွာ က်န္းမာေရးအာမခံရွိခဲ့ရင္ အခုေခတ္မွာေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြကုိ  ဖုန္း ဒါမွမဟုတ္ ဗီဒီယုိခ်က္တင္ေတြနဲ႔
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္လုိ႔ ရေနပါၿပီ။

သင္ရဲ႕ ေဆးဗီဒုိထဲမွာ ေဆးေဟာင္းေတြ က်န္ရွိေနတာေၾကာင့္
သင္ရဲ႕ ေရာဂါေ၀ဒနာအတြက္ ဆရာ၀န္က မွီ၀ဲခုိင္းထားတဲ့ ေဆးေတြက သံုးလုိ႔ မကုန္ဘဲ က်န္ေနရင္ ေဆးဗီဒုိထဲမွာ လုိအပ္ရင္ သံုးဖုိ႔ သိမ္းထားတတ္ၾက ပါတယ္။ ေခါင္းကုိက္တာ၊ ႂကြက္သားနာ က်င္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါပုိး၀င္တာ ေတြအတြက္ ေဆးေတြက  အမ်ားစုျဖစ္ ေနတတ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဒီေဆးေတြ ကုိ အသံုးျပဳခဲ့လုိ႔ ေ၀ဒနာသက္သာခဲ့ရင္ ေနမေကာင္းျဖစ္တုိင္း ဒီေဆးေတြကုိ သံုး မိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီေဆးေတြက တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထိေရာက္ႏုိင္ေပမယ့္ အၿမဲတမ္းေတာ့ ထိေရာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။

ေဆးက်န္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေျခ အေန
သင့္ကုိ ဆရာ၀န္ၫႊန္ေပးလုိက္တဲ့ ေဆးက လုိအပ္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါ (PRN)လုိ႔ ေရးထားရင္ အဲဒီလုိမ်ဳိး ဆင္တူေ၀ဒနာခံစားရပါက အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ရဲ႕ ေရာဂါအေျခအေနက ပထမဆံုးဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာနဲ႔ မတူေတာ့ရင္ ဒီေဆး  ေတြကုိ အသံုးမျပဳခင္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ အရင္တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ သင့္မွာ လုိ အပ္မွ သံုးပါဆုိတဲ့ ေဆး၀ါးေတြကုိ ဆရာ၀န္က ၫႊန္ၾကားထားရင္ေတာင္မွ သင္ ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ မရွိ ဆရာ၀န္နဲ႔ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္ပါ တယ္။

ေဆးက်န္မ်ားကုိ အသံုးမျပဳသင့္ ေသာ အေျခအေန
သင့္ဆရာ၀န္က သင့္ကုိ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူအၿပီး နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာအတြက္၊ ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္တာအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွလံုးေရာဂါအတြက္ ေပးထားတဲ့ေဆးေတြကို အဲဒီလုိမ်ဳိး ဆင္တူ ေ၀ဒနာျပန္ျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ မိမိသေဘာနဲ႔ မိမိ မေသာက္သင့္ပါဘူး။

ဒီလုိေရာဂါအ ေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္ မပါဘဲ မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ ေဆးအသံုးမျပဳသင့္ပါ။ သင့္ဆရာ၀န္အေနနဲ႔ သင္ရဲ႕ ေရာဂါအေျခအေနကုိ စစ္ေဆးၿပီး အဲဒီ ေဆးေတြရဲ႕ ပမာဏကုိ တုိးေပးတာ ဒါမွ မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပးတာ ဒါမွမဟုတ္ တ ျခား ေဆးအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲၿပီးေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

ေဆး၀ါးပမာဏေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
မိမိလုိသလုိ ေဆး၀ါးပမာဏ တုိးေလွ်ာ့ေနၾကတာကုိ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္ လုိအပ္တဲ့ေဆး၀ါးေတြ အသံုးျပဳသူ လူနာအမ်ားစုက ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။  မ်ားေသာအားျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္ေပမယ့္ သင္ရဲ႕ ေရာဂါအ ေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး
ေဆး၀ါးေတြရဲ႕ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ကာ အကယ္၍မ်ား ဒီေဆး၀ါးက ဆုိးရြားတဲ့ ေရာဂါအေျခအေနအတြက္ ေပးထားတာ ဆုိရင္ အသက္အႏၲရာယ္ေတာင္ရွိႏုိင္ပါ တယ္။ သင္ဟာ သင္ေသာက္ေနတဲ့ ေဆးေတြရဲ႕ ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္ရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ အရင္တုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ ေဆးေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာ က ေဆး၀ါးေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈ က်ဆင္း သြားၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ေဆးအသစ္ တစ္မ်ဳိးေတာင္ ေျပာင္းလဲမွီ၀ဲရႏုိင္ပါ တယ္။

ေဆး၀ါးပမာဏတုိးျခင္း
တကယ္လုိ႔မ်ား ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားလုိက္တဲ့ေဆးေတြက ထိေရာက္မႈနည္း တယ္ထင္ၿပီး မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ ေဆးပမာ ဏကုိ တုိးလုိက္တာက အလြန္အႏၲရာယ္ မ်ားပါတယ္။ ေဆး၀ါးေတြေလွ်ာ့ခ်တာက အႏၲရာယ္မရွိေပမယ့္ ေဆးရဲ႕ ပမာဏကုိ တုိးလုိက္တာ ဒါမွမဟုတ္ တျခားေဆး၀ါး ေတြနဲ႔ တြဲၿပီး မွီ၀ဲတာေတြက အႏၲရာယ္ အလြန္မ်ားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဆ ရာ၀န္ၫႊန္ၾကားတဲ့ေဆးက သင့္အတြက္ ထိေရာက္မႈသိပ္မရွိဘူးထင္ရင္ သူနဲ႔ တုိင္ပင္တာက သင့္ကို ေဆး၀ါးပမာဏ တုိးမယ့္အစား တျခားေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိး ထပ္တြဲၿပီး ေသာက္ခုိင္းတာ၊ ေဆး၀ါး ေျပာင္းေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါ တယ္။

မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ ေဆး၀ါးအသံုးျပဳမႈ ရပ္လုိက္ျခင္း
တခ်ဳိ႕ေဆး၀ါးေတြက မိမိဘာသာ မိမိ အသံုးမျပဳဘဲ ရပ္လုိက္တာက အႏၲရာယ္ကင္းေပမယ့္တခ်ဳိ႕ေဆးေတြကုိေတာ့ ဒီလုိျပဳလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ အတက္ ေပ်ာက္ေဆး၊ စတီး႐ိြဳက္ေဆး၀ါးနဲ႔ ႏွလံုး အတြက္ အသံုးျပဳရတဲ့ေဆး၀ါးေတြကုိ မေသာက္ဘဲ ရပ္ပစ္လုိက္တာက
သင္ရဲ႕ ေရာဂါအေျခအေနကုိ အရင္ကထက္ ေတာင္ ပုိဆုိးရြားေစႏုိင္ပါတယ္။

ေသြးက်ဲေဆးလုိမ်ဳိးေဆး၀ါးေတြက ေသာက္ခါစမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ မႈ မရွိေပမယ့္ ေလျဖတ္တာနဲ႔ ႏွလံုး တုိက္ခုိက္တာလုိမ်ဳိး ဆုိးရြားတဲ့ က်န္း မာေရးအေျခအေနေတြကုိ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိေသြးက်ဲ ေဆးေတြကုိ မိမိဘာသာမိမိ မေသာက္ ဘဲ ရပ္ထားလုိက္တာက ႐ုတ္တရက္ ဆုိးရြားတဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြျဖစ္ လာႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ အဲဒီေဆးေတြ ရဲ႕ ေဘး ထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ ခံစားရလုိ႔  ေဆးကုိ ရပ္တန္႔ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဆရာ ၀န္နဲ႔ အရင္တုိင္ပင္ပါ။

အျခားသူမွီ၀ဲေသာ ေဆး၀ါးကို အသံုး ျပဳျခင္း
လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေရာဂါေ၀ဒနာအေၾကာင္း ေျပာတတ္ၾက တာက ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ ဒီလုိေျပာေနရင္း နဲ႔ မိမိနဲ႔ ေ၀ဒနာခ်င္းတူတဲ့သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က သူ ေသာက္ေနက် ေဆး ၀ါးေတြေၾကာင့္ ဒီေရာဂါသက္သာသြား တဲ့အတြက္ သင့္ကုိ အဲဒီေဆးေတြ ေသာက္ဖုိ႔ အႀကံေပးတတ္ၾကပါတယ္။ သင္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဒနာခ်င္း တူႏုိင္ ၾကေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေရာဂါအေျခအေန၊ ေရာဂါရာဇ၀င္နဲ႔ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ခ်င္းကေတာ့ တူ ညီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ အႀကံေပးတဲ့ ေဆး၀ါးကို ေသာက္လုိ႔
သင္မသက္သာ ခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးရဲ႕ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးကုိ ခံစားေနရရင္ သင့္သူငယ္ခ်င္း က သင့္ကုိ လာၿပီး ကုေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ေဆးတုိင္းက လူတုိင္းအတြက္ တူညီတဲ့ ထိေရာက္မႈ တိတိက်က် မေပး ႏုိင္ပါဘူး။

သင္သံုးေနေသာေဆး၀ါးမ်ားကုိ အျခားသူအား အသံုးျပဳခုိင္းျခင္း
သင္ဟာ သင္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းခံစား ေနရတဲ့ေ၀ဒနာေတြကုိ သနားလုိ႔ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ လူမႈေရးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ မွီ၀ဲ ေနတဲ့ေဆး၀ါးေတြကို အသံုးျပဳဖုိ႔ ေပး လုိက္ရင္ သင့္မွာ အလြန္တာ၀န္ႀကီးႏုိင္ ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင့္သူငယ္ခ်င္းက ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တာျဖစ္ခဲ့ရင္ သင့္အေနနဲ႔ သူ႔ကုိ ကယ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ သင္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳက သူ႔ အတြက္ အကူအညီရႏုိင္ေပမယ့္ သင့္ ေဆး၀ါးေတြကုိ အသံုးျပဳခုိင္းတာကေတာ့ သူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားႏုိင္ပါတယ္။

ေဆး၀ါးအသံုးျပဳရေသာ ပမာဏကို တြက္ခ်က္နည္း
ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားတဲ့ေဆး၀ါးေတြ က အႏၲရာယ္ကင္းစြာနဲ႔ ထိေရာက္မႈရွိဖုိ႔ အတြက္ လူတုိင္းအေပၚ ေပးရတဲ့ေဆး ပမာဏခ်င္း တူညီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ နာရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္၊ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ ပ်က္မႈ၊ တျခားအသံုးျပဳထားရတဲ့ေဆး၀ါး နဲ႔ ဗီတာမင္ စတဲ့အခ်က္ေတြက
ေဆး၀ါး ေပၚ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈမွာ သက္ ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြေပၚ မွာ မူတည္ၿပီး ဆရာ ၀န္က ေဆး၀ါးပမာ ဏကုိ တုိးတာ ေလွ်ာ့တာ ျပဳလုပ္ၿပီး ညႇိ ေပးရပါတယ္။

♥ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး ♥

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *