ေဟာ္လိုဝင္းမွာ Cashire’s Smile ေလးျခယ္မယ္ဆိုရင္

ေဟာ္လိုဝင္း (Halloween) ပြဲေတာ္ ဆိုတာကေတာ့ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ ဓေလ့ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ ပြဲေတာ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား က်င္းပလာၾကပါၿပီ။ ဒီထဲမွာမွ ေဟာ္လိုဝင္း ပြဲေတာ္ကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ပြဲေတာ္ေတြထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာ္လိုဝင္းပြဲေတာ္ပါတီေတြ က်င္းပတဲ့အခါ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ မိတ္ကပ္အျပင္အဆင္ေတြ ဖန္တီးတာ၊ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္၊ Zombie၊ သရဲ ပံုေတြလို ဝတ္ဆင္တာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

Read more about ေဟာ္လိုဝင္းမွာ Cashire’s Smile ေလးျခယ္မယ္ဆိုရင္