မ်က္ေတာင္ေမြးေလး . . . ရွည္ေစခ်င္

မိန္းကေလးတိုင္းက ေကာ့ၫြတ္ထူထဲေနတဲ့ မ်က္ေတာင္ေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ရွည္လ်ားေကာ့ၫြတ္တဲ့ မ်က္ေတာင္ေလးေတြက မ်က္ဝန္းအလွကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစလို႔ပါ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ မ်က္ေတာင္ေလးေတြ လွပဖို႔ မ်က္ေတာင္ေကာ့ေဆး၊ မ်က္ေတာင္အတုေတြ ေပၚလာပါၿပီ။ ဒါတင္ မကေသးပါဘူး၊ ပံုေသမ်က္ေတာင္ဆက္တာပါ ရွိလာပါၿပီ။

Read more about မ်က္ေတာင္ေမြးေလး . . . ရွည္ေစခ်င္