တုပ္ေကြးရာသီမွာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ . . .

တုပ္ေကြးရာသီအတြက္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ေကာင္းေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ Vitamins ေတြထဲမွာ Vitamin D က ရာသီတုပ္ေကြးေတြမျဖစ္ေအာင္နဲ႔ H1N1 flu virus ကိုကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အာနိသင္ရွိပါတယ္။

“Vitamin D fights common seasonal influenza and H1N1 in several ways”

Vitamin D ကို ေနေရာင္ျခည္ကရႏိုင္သလို အစားအစာေတြကလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ Vitamin D ကို ေနေရာင္ျခည္က ဘယ္လိုရေအာင္ယူမလဲ၊ ဘာေတြစားရမလဲ ဆိုတာကို ေရးသားထားပါတယ္။

Read more about တုပ္ေကြးရာသီမွာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ . . .