ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ေလဒီ႐ွဴး …

ဖိနပ္လွလွေလးေတြက သင္ရဲ႕ အိမ္မက္ေတြဆီ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္တယ္လို႔ တင္စားၾကတာ သင္ၾကားဖူးမွာပါ။ ေယာက်ာ္းေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ဖိနပ္ႏွစ္စံု၊ သံုးစံု အျပင္ ပိုမရွိတတ္ၾကေပမဲ့ မိန္းကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ဖိနပ္ငါးရံ၊ ေျခာက္ရံေလာက္ အနည္းဆံုး ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

Read more about ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ေလဒီ႐ွဴး …