စိတ္ပ်ိဳ ကိုယ္ႏုေစဖို႔ တရားထိုင္ပါ

တရားထိုင္တယ္ဆိုတာကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာမွာပါ လက္ခံ က်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတိုင္းအရြယ္သံုးပါးမွာ စိတ္ေရာ၊ လူေရာ ပင္ပန္းၾကရပါတယ္။ ရက္ရွည္၊ လရွည္၊ ႏွစ္ရွည္ ေန႔စဥ္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား ၾကရၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေတြ တစ္ေန႔ နည္းနည္း၊ နည္းနည္းနဲ႔ စုလာႏိုင္ပါတယ္။ မေန႔က စိတ္ပင္ပန္းမႈကဒီေန႔ထိပါလာႏိုင္သလို၊ ေနာက္တစ္ပတ္၊ ေနာက္တစ္လထိပါ က်န္ေနႏိုင္ပါတယ္။ တရားထိုင္တယ္ဆိုတာက စိတ္ကို ေျဖေလွ်ာ့နည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ပန္းေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဂ႐ုဏာနဲ႔ၾကည့္ၿပီး တင္းေနတဲ့ အေၾကာေတြ၊ ၾကြက္သားေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  Read more about စိတ္ပ်ိဳ ကိုယ္ႏုေစဖို႔ တရားထိုင္ပါ