အသားစိမ္းေတြစားသင့္လား

အသားႀကိဳက္သူထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က အစိမ္းစားရတာကို ပိုႏွစ္သက္သူေတြ ရွိပါတယ္။ အစိမ္းစားတာအျပင္ အရွင္လတ္လတ္စားၾကတာလည္း တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိပါတယ္။ အသား၊ ငါးေတြကို အစိမ္းလိုက္စားတာ ဘာေကာင္းလို႔လဲဆိုေတာ့ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြရွိသလို သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။  Read more about အသားစိမ္းေတြစားသင့္လား