ပျို့အန်ချင်တဲ့အခါ ဘာစားပေးရမလဲ

အစာအိမထြဲမှာ ပှူနာတဈခုခု ရှိတာကှောင့ြ ပွို့အနခြငွတြာဖှဈလာတာပါ။ အစားအစာတှကေို နညြးနညြးနဲ့ ခဏခဏ စားပေးတာက ပွို့အနခြငွတြာကို သကြ သာစပှေီး အနံ့ပှငြးတဲ့အစားအစာတှေ စားသုံးပါက ပွို့အနခြငွတြာကို ပိုဆိုးစပေါ တယြ။

ခရကကြာ
ပွို့အနတြာမဖှဈအောငြ ခရကကြာ စားသုံးနိုငပြါတယြ။ ခရကကြာမှာပါတဲ့ ကစီဓာတြ (Starch) က အစာအိမထြဲက အကစြဈတှကေို စုပယြူလိုကတြာကှောင့ြ နရထေိုငရြ သကသြောင့သြကသြာဖှဈ သှားစပေါတယြ။ အထူးသ ဖှင့ြ မနကစြာမှာ စားပေးသင့ပြါတယြ။

အမွှငဓြာတတြှေ မွားစှာပါလို့ ခနျဓာကိုယတြှငြးက အဆိပအြတောကြ တှကေို ရှငြးလငြးစပေါတယြ။ အနီ ရောငပြနြးသီးကို စားသုံးသင့ပြါတယြ။ စားတဲ့အခါ တဈခါစားရငြ နညြးနညြး ခငွြး စားပေးရမှာပါ။ အစာအမာဖှဈလို့ အစာခှဖေို့ ခကခြဲနိုငတြာကှောင့ြ မှှေ စကထြဲထည့ပြှီး ဖွောသြောကတြာမွိုး လညြး လုပနြိုငပြါတယြ။

အစေ့အဆနြ
ပရိုတငြးဓာတြ ကှှယဝြပှီး ပွို့အနခြငွတြာကို သကသြာစပေါတယြ။ ပရိုတငြး ကှှယဝြတဲ့အစားအစာတှကေ တခှားအစားအစာတှထကြေ အစာအိမကြို မထိခိုကဘြဲ ခွဖကွေရြ ပိုမိုလှယကြူစပေါတယြ။ မှပေဲထောပတတြဈဇှနြးစာကို ပွို့အနခြငွတြဲ့အခါ သကသြာစဖေို့ စားသုံးပေး နိုငပြါတယြ။

ငှကပြွောသီး
ပွို့ပှီး အနတြာတှဖှဈေလာတဲ့အခါ ငှကပြွောသီးကို တဈခါစား နညြးနညြးနဲ့ စားနိုငပြါတယြ။ ပိုတကစြီယမမြွားစှာပါပှီး ရဓောတပြှည့ဝြစပေါတယြ။ ပွို့ အနခြငွတြာအပှငြ အစာအိမနြဲ့ပတသြကတြဲ့ တခှားဝဒနောတှေ အတှကလြညြး ငှကပြွောသီး စားနိုငပြါတယြ။

သံပရာသီး
သံပရာသီးရဲ့ ခဉွတြဲ့အရသာကှောင့ြ ပွို့အနခြငွတြာကို သကသြာစပေါတယြ။ အစာအိမမြှာ နမကေောငြးတဲ့အခါ သံပရာသီးကို ခပသြေးသေးစိတပြှီး လွှာပေါတြငကြာ ထှကလြာတဲ့အရညကြို ဖှညြးဖှညြး ခငွြး မွိုခတွာ၊ ဒါမှမဟုတြ သံပရာရညတြဈခှကကြို တဈကွိုကခြငွြး ဖှညြးဖှညြးသောကပြေးတာတှကေ ပွို့အနခြငွတြာကို သကသြာစပေါတယြ။

ခငွြး (ဂငွြး) လကဖြကရြညြ
ပွို့အနခြငွတြဲ့အခါ ခငွြးလကဖြကြ ရညြ သောကသြင့ပြါတယြ။ ခငွြးလကြ ဖကရြညအြစား ခငွြးအနညြးငယလြောကြ ကို အစိမြးအတိုငြး ဝါးစားတာ ဒါမှမဟုတြ ခငွြးနဲ့လုပထြားတဲ့သကှားလုံး စားတာ တှကလေညြး သကသြာနိုငပြါတယြ။

ရေ
ခငွြးလကဖြကရြညြ မကှိုကဘြူးဆိုရငြ ရသေောကတြာလညြး လုပနြိုငပြါတယြ။ ရကေ အစာအိမနြဲ့အူလမြးကှောငြးထဲက အဆိပတြှကေို ဖယရြှားနိုငလြို့ ပွို့ အနခြငွတြာ သကသြာသှားစပေါတယြ။

ကှကသြားဆနပြှုတြ
ပွို့အနခြငွတြဲ့အခါ ကှကသြားဆနပြှုတြ သောကသြင့ပြါတယြ။ ကှကသြားထဲက အဆီ တှကေို သခွောစှာ ဖယရြှားပှီးမှ ခကွပြှုတြ သင့ပြါတယြ။ ဆီထည့တြာမွိုးလညြး မလုပပြါနဲ့။ အဆီတှကေ ပွို့အနခြငွတြာကို ပိုဆိုးစနေိုငြ လို့ပါ။

#ဇာခှညဝြငြး(ဆေးဝါးတကျကသိုလြ)
#LifestylColumn
#GoodHealthJournal

Post Author: Good Health Journal