ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား ပ႐ိုတိန္းလံုေလာက္စြာ မစားသံုးပါက ကေလးတြင္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ၿဗိတိန္က်န္းမာေရးစာေစာင္ကေန ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သုေတသနေလ့လာမႈအသစ္ အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ႏို႔တိုက္ မိခင္ေတြ ပ႐ိုတိန္းလံုေလာက္ေအာင္ မစားသံုးေပးဘူးဆိုရင္ ကေလးေတြမွာ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားႏိုင္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ ပ႐ိုတိန္းစားသံုးမႈအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ကို မိခင္ႂကြက္ေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ့ ၾကတာျဖစ္ၿပီး ပ႐ိုတိန္းအနည္းငယ္သာ စားသံုးရတဲ့ မိခင္ႂကြက္ေတြရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ ႂကြက္ထီးေတြ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္တာကို ေလ့ လာေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ပ႐ိုတိန္းလံုေလာက္စြာ စားသံုးရတဲ့မိခင္ႂကြက္ေတြက ေမြးတဲ့ ႂကြက္ထီးေတြမွာေတာ့ ပေရာ့စတိတ္ကင္ ဆာမျဖစ္တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ပါေမာကၡ လူး၀စ္ဂ်ပ္စတူလင္က ဆိုပါ တယ္။ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ အီစထ႐ုိဂ်င္နဲ႔ တက္စထ႐ုိစတီ႐ုန္းအဆင့္ေတြေျပာင္းလဲ ႏုိင္တာေၾကာင့္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒီေဟာ္မုန္းေတြ ေျပာင္းလဲတာက အမ်ဳိးသားေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္တဲ့အဓိက အေၾကာင္းရင္း ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ႐ုိတင္းအစားနည္း တဲ့သူေတြက အသက္ႀကီးလာရင္ အီစထ ႐ုိဂ်င္အဆင့္က ႏွစ္ဆခြဲနဲ႔ တက္စထ႐ုိ စတီ႐ုန္းအဆင့္က ေျခာက္ဆေလာက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။

◘ (DM, 16.8.18) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *