ကေလးကိုကစားခြင့္မေပးျခင္းသည္ ကေလး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္

အခုေခတ္မိဘအမ်ားစုက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွာစိုးတာ ေၾကာင့္ ကေလးေတြကို ေဆာ့ကစားခြင့္ပိတ္ပင္ေလ့ရွိၾကပါ တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာကေလးရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ သု ေတသီေတြရဲ႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕မိဘ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ကေလးေတြနဲ႔အတူေဆာ့ကစားဖို႔ အ ခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ မိဘသုံးပုံတစ္ပုံေလာက္က အလုပ္ က ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာပန္းလြန္းလို႔လို႔ဆိုၾကၿပီးေတာ့ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ကေလးနဲ႔ေဆာ့မေပး ႏိုင္လို႔လို႔ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ မိဘငါးဦးမွာ ႏွစ္ဦးေလာက္ကလည္း ေခတ္သစ္ဘ၀ေနထိုင္မႈပုံစံေၾကာင့္ ကေလးေတြကို အခ်ိန္မ ေပးႏိုင္ၾကပါဘူး။ ကေလးေတြနဲ႔အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆာ့ကစားေပး တာက ကေလးရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း၊ အမ်ားနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီစြာ ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအစရွိတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကို ျမင့္မားေစႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုခဲ့ ၾကပါတယ္။

(AP,6.6.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *