ငိုေႂကြးျခင္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ဟုဆို

ငိုေႂကြးတယ္ဆိုတာ နာက်င္မႈ၊ စိတ္ဖိအား၊ ဝမ္းနည္းမႈ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြခံစားရတဲ့အခါ လူသားေတြရဲ႕အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ရည္ကို Basal၊ Reflex နဲ႔ ဏ်ပခ့ငခ ဆိုၿပီး သုံးမ်ိဳးခြဲလို႔ရပါတယ္။ Basal က မ်က္လုံးစို စြတ္မႈကိုထိန္းသိမ္းေပးတဲ့အေျခခံမ်က္ရည္ျဖစ္ပါတယ္။ Reflex ကေတာ့ ေလျပင္းနဲ႔မီးခိုးတို႔လိုျပင္ပဖိအားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ လာတဲ့မ်က္ရည္ပါ။ ေနာက္ဆုံး Psychic ကေတာ့ စိတ္ခံစားမႈ ေၾကာင့္က်တဲ့မ်က္ရည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမ်က္ရည္မ်ိဳးဟာ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တယ္လို႔ မၾကာေသးမီကလုပ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ျမင့္တက္လာတိုင္း မ်က္ရည္က်တာဟာ ေကာ္တီဇုန္းေဟာ္မုန္း ပမာဏျမင့္တက္လာမႈနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခံစား မႈေၾကာင့္က်တဲ့မ်က္ရည္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဆိပ္အေတာက္ ေတြအမ်ားႀကီးကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္လို႔ ငိုေႂကြးတာဟာလည္း စိတ္ ဖိအားမ်ားတဲ့အခ်ိန္မွာ စုပုံလာတဲ့အရာေတြကို ဖယ္ထုတ္ေပး တဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။ စိတ္ဖိအားျဖစ္ေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြကို ငိုေႂကြးတာကေန ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္လို႔ စိတ္ ဖိအားျမင့္တက္လာတိုင္း ခႏၶာကိုယ္က အဆီေတြကို ထပ္စုမ ထားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ပညာရွင္ေတြကလည္း ည ၇ နာရီကေန ၁၀ နာရီၾကားက မ်က္ရည္က်ဖို႔အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပါလို႔ အ ႀကံျပဳထားပါတယ္။
(AP,9.5.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *