ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား စိတ္က်ေရာဂါကင္းေစရန္ ေန႔စဥ္တစ္မုိင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သင့္

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအေနနဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါကင္းေ၀းေစဖို႔ ေန႔စဥ္တစ္မိုင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေျပးတာတို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ သုေတသနတစ္ရပ္မွာ ဆိုထားပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းတာက လူငယ္ေတြမွာ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြအရ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ ရွားမႈနည္းပါးလာတာကိုျမင္ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ေန႔စဥ္တစ္မိုင္ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ေစတာ ဒါမွမဟုတ္ အသာအယာေျပးေစတာတို႔ကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါၿပီ။ ပါေမာကၡေဘာခ်မ့္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၁၉ ႏွစ္အတြင္းဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြဟာ သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းပညာေရးနဲ႔လူမႈေရးဖိအားေတြေၾကာင့္ စိတ္က်ေရာဂါကို အလြယ္တကူ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္တစ္မိုင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေျပးခိုင္းတာဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ ရွားေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။

(DM,19.4.18) ေမဇြန္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *