ဓမၼတာရာသီအေၾကာင္း သင္ ဘယ္ေလာက္သိပါသလဲ

အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသမီးတိုင္း လစဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရတာကေတာ့ ဓမၼတာရာ သီစက္ဝန္းပါပဲ။ တစ္လတစ္ခါႀကံဳေတြ႕ ရတဲ့ ေသြးဆင္းတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္သိသလဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ 

၁။ ပံုမွန္ရာသီေသြးဆင္းရင္ ဘယ္ႏွရက္ ၾကာတတ္လဲ။

(က) ႏွစ္ရက္ကေန သံုးရက္

(ခ) သံုးရက္ကေန ငါးရက္

(ဂ) ေျခာက္ရက္ကေန ရွစ္ရက္

 

၂။ ရာသီေသြးဆင္းတဲ့အခါ ေသြးပမာဏ ဘယ္ေလာက္ဆံုး႐ွံဳးေလ့ရွိသလဲ။ 

(က) စားပြဲတင္ဇြန္း ႏွစ္ဇြန္းစာ (ခ) ေကာ္ဖီခြက္ သံုးပံုတစ္ပံုစာ (ဂ) ေကာ္ဖီခြက္ တစ္ခြက္စာ

 

၃။ ပံုမွန္လာေနက် ရာသီမလာပါက ကိုယ္ ဝန္ရွိလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါရွိလို႔ ေသာ္လည္းေကာင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၄။ ရာသီစလာစဥ္အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းေတြ ကိုက္ခဲေန တတ္ပါသလဲ။

(က) ေျခလက္ေတြ(ခ) ဗိုက္နဲ႔ ခါး (ဂ) ဗိုက္

 

၅။ ပံုမွန္ဓမၼတာစက္ဝန္းၾကာခ်ိန္က –

(က) ၂၁ရက္ (ခ) ၂၈ရက္(ဂ) ၃၅ရက္ (ယ) အေပၚကရက္အကုန္လံုး

 

၆။ ဘယ္အရာက ရာသီလာစဥ္ကိုက္ခဲမႈ ႏြမ္းနယ္မႈကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သလဲ။ 

(က) ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း (ခ) စိတ္ဖိစီးမႈ(ဂ) ေခ်ာကလက္

 

၇။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ရဲ႕ဘဝမွာ ရာသီစက္ဝန္းဘယ္ႏွခါေလာက္ ႀကံဳေတြ႔ဖူးမလဲ။ 

(က) ၂၀ဝ(ခ) ၄၅၀(ဂ) ၆၅၀(ယ) ၁၀ဝ၀

 

၈။ ဓမၼတာရာသီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား ေသြးဆင္းတာက ေရာဂါလကၡဏာလို႕ အၿမဲယူဆရမလား။ 

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၉။ ရာသီလာတဲ့အခါမွာ ေသြးတံုးေသြးခဲ ေလးေတြ က်လာတာပံုမွန္ပဲလား။

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၁၀။ ရာသီလာစဥ္ လိင္ဆက္ဆံရင္ ကိုယ္ဝန္မရတတ္ဘူးဆိုတာမွန္လား။

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၁၁။ ရာသီေသြး အညိဳေရာင္ျဖစ္ေနတာ ပံုမွန္ပဲလား။

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၁၂။ ဘယ္အရာက ရာသီမလာခင္ ကိုက္ ခဲနာက်င္မႈေတြကို သက္သာေစႏိုင္ပါသလဲ။ 

(က) ေခ်ာကလက္ (ခ) ေလ့က်င့္ခန္း (ဂ) ဝိုင္

 

အေျဖေတြကိုေတာ့ Good Health Journal အမွတ္(…) က စာမ်က္ႏွာ (၄) မွာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

 

ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႌဦး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *