ဓမၼတာေသြးအေရာင္ႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရး

သင္ရဲ႕ ဓမၼတာေသြးအေရာင္ဟာ သင့္က်န္းမာေရးကုိ ၫႊန္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဓမၼတာ ေသြးအေရာင္ဟာ ဓမၼတာလာခါစမွာ အညိဳေရာင္နဲ႔ ဓမၼတာ အလယ္ေလာက္မွာ အနီရင့္ေရာင္အထိ အေရာင္မ်ဳိးစံု ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ပံုမွန္ဓမၼတာေသြးအေရာင္ဟာ ပန္းႏုေရာင္၊ အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္၊ သံေခ်းေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ လိေမၼာ္ရာင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ အနက္ေရာင္၊ အေရာင့္ရင့္ရင့္ေတြလည္း ျမင္ေတြ႕ႏုိင္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဓမၼတာ မစ ခင္မွာ ေဘာင္းဘီမွာ ပန္းႏုေရာင္စြန္းတာ ေတြလည္း ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေတြျဖစ္တတ္သလဲဆုိတာ သိခ်င္ၾကမွာပါ။

ဓမၼတာေသြးေရာင္က ခဲေရာင္ ဒါမွ မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သင္ရဲ႕ မိန္းမကုိယ္အတြင္းမွာ ေရာဂါပုိး ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ လကၡဏာပါ။ ပံုမွန္ ေသြးေရာင္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ဓမၼတာ အေရာင္ေျပာင္းလဲေနတာက ဘက္တီး ရီးယားေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္တာ ဒါမွမ ဟုတ္ မိႈပုိး၀င္ေရာက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးေရာင္အျပင္ ဓမၼတာ ၾကာခ်ိန္နဲ႔ ဓမၼတာတစ္လနဲ႔တစ္လၾကား ကာလေတြဟာလည္း သင့္က်န္းမာေရး နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ ၀န္အမ်ားစုက အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဓမၼတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ (ဓမၼတာ မမွန္တာ၊ ဓမၼတာအေရာင္ေျပာင္း တာ၊ ဓမၼတာၾကာခ်ိန္နဲ႔ ဓမၼတာတစ္လနဲ႔ တစ္လ ၾကားကာလ)ကုိ ျပဳလုပ္ထားဖုိ႔ အႀကံေပးၾကပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးအေရာင္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးေရာင္ဟာ အနီ ရင့္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေသြးေရာင္က ပန္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အနီေတာက္ ေတာက္ ဒါမွမဟုတ္ အနက္ေရာင္ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရွိပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဓမၼတာအလာမ်ား တာ၊ နည္းတာေတြကလည္း ဓမၼတာ ေသြးေရာင္နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ က်န္ရွိေနတဲ့ ေသြးေဟာင္းေတြ က အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ျဖစ္မယ့္ အစား အညိဳရင့္ေရာင္၊ အနီရင့္ေရာင္ ဒါ မွမဟုတ္ အနက္ေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ ဓမၼ တာ စတင္မလာခင္မွာ ေဘာင္းဘီမွာ ေသြးစြန္းတဲ့အေရာင္၊ သေႏၡတည္ေနတာ ေၾကာင့္ ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းတာ ဒါမွ မဟုတ္ သားအိမ္ေခါင္းမွာ ရွိတဲ့ ခၽြဲေတြ ရဲ႕ အေရာင္ေတြဟာ ဓမၼတာ ေသြးဆင္း တာေတြနဲ႔ မွားယြင္းတတ္ပါတယ္။

အညိဳေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာေသြးေရာင္ဟာ အညိဳေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ သံေခ်းေရာင္ျဖစ္ေနတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုမွန္ဓမၼတာေသြး ေရာင္ျဖစ္ၿပီး ဓမၼတာ စတင္လာခ်ိန္နဲ႔ ဓမၼတာၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့အေရာင္ပါ။ ေသြးအညိဳေရာင္ျဖစ္ရတာက ဓာတ္တုိးဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ရရွိသြားတာ ေၾကာင့္ အေရာင္ေျပာင္းသြားတာပါ။ ခႏၶာကုိယ္ထဲ မွာရွိတဲ့ ေသြးေဟာင္းေတြ ကုိယ္တြင္းျပင္ပကုိ အလ်င္အျမန္မထြက္ ရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ လတ္ဆတ္တဲ့ေသြးသစ္ေတြနဲ႔ ေရာၿပီး အညိဳေရာင္ျဖစ္သြားတာပါ။

ဓမၼတာစတင္မလာခင္မွာ အညိဳ ေရာင္ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းတဲ့ တျခား အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက သေႏၶတည္တာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သေႏၶတည္တဲ့အခါ မွာ မ်ဳိးေအာင္တဲ့ဥက သားအိမ္နံရံကုိ တြယ္ကပ္တဲ့အတြက္ သားအိမ္က က်ဳံ႕ လုိက္တာေၾကာင့္ ေသြး အနည္းငယ္ ဆင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္က ဓမၼတာ လာရမယ့္အခ်ိန္မွာ သေႏ္ၶတည္လုိ႔ ေသြး အနည္းငယ္ဆင္းတာက ဓမၼတာလာတာ လုိ႔ မွားယြင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဓမၼတာေသြး အညိဳေရာင္ျဖစ္ရတဲ့ ေအာက္ပါတျခားအ ေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။

Lochia
ကေလးေမြးၿပီးေျခာက္ပတ္ကေန ရွစ္ပတ္အတြင္း ေသြးပုပ္ေတြ ဆင္းတာ ကုိ Lochia လုိ႔ ေခၚၿပီး နီညိဳေရာင္ ဒါမွ မဟုတ္ အညိဳႏုေရာင္ေသြးေတြ ဆင္း ေလ့ရွိပါတယ္။

ကုိယ္၀န္ပ်က္ျခင္း
ကုိယ္၀န္စတင္ရွိခါစမွာ ေဘာင္းဘီထဲမွာ ေသြးအနည္းငယ္စြန္းတာေလာက္ က ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္ဖီ ေရာင္ေသြးေတြ မ်ားမ်ားဆင္းခဲ့ရင္ေတာ့ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်တာျဖစ္ႏုိင္ၿပီး မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဗုိက္ေအာင့္တာနဲ႔အတူ တြဲျဖစ္ ပါတယ္။

သားအိမ္အတြင္း အလံုးရွိျခင္း
သားအိမ္ထဲမွာ အလံုးရွိတာ ဒါမွ မဟုတ္ မ်ဳိးဥအိမ္မွာ အလံုးရွိေနခဲ့ရင္ အညိဳေရာင္ေသြးေတြ ဆင္းႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေရအိတ္ထဲမွာ ေသြးေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတာေၾကာင့္ အိတ္ေပါက္ထြက္ သြားခဲ့ရင္ နီညိဳေရာင္ေသြးေတြ ဆင္း တတ္ပါတယ္။

အမည္းေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာရက္ျပည့္ခ်ိန္မွာ ခႏၶာကုိယ္က ေသြးေဟာင္းေတြကုိ စြန္႔ထုတ္လုိက္ တာေၾကာင့္ အမည္းေရာင္ဓမၼတာေသြးေတြ ဆင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ေသြးေတြက မိန္းမကုိယ္ထဲမွာ ရွိခ်ိန္ ၾကာေနခဲ့ရင္ ေသြးအေရာင္က နီညိဳေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ အမည္းေရာင္ဆင္းတတ္ပါတယ္။ အမည္းေရာင္ေသြးဆင္းရတဲ့ ေအာက္ပါ တျခားအေၾကာင္းရင္းေတြလည္း ရွိပါ တယ္။

ကုိယ္၀န္ပ်က္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ပ်က္တာေၾကာင့္ ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းတာ ဒါမွမဟုတ္ အနက္ ေရာင္ေသြးဆင္းတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးဆင္းႏႈန္းေႏွးျခင္း
ဓမၼတာလာခ်ိန္မွာ ေသြးဆင္းႏႈန္း ေႏွးတာက ေသြးေတြ ဓာတ္တုိးဖုိ႔ အခ်ိန္ ပုိရရွိသြားတဲ့အတြက္ ေသြးေရာင္ မည္းသြားရတာျဖစ္ပါတယ္။

အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ ဓမၼတာေသြး
မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုမွန္ဓမၼတာလာ တဲ့ေသြးေရာင္ျဖစ္ၿပီး စုိးရိမ္စရာလံုး၀မရွိ ပါဘူး။ ဓမၼတာေသြးအေရာင္ အနီေရာင္ ေတာက္ေတာက္ျဖစ္တာက ေသြးဆင္း ႏႈန္း ပံုမွန္ျဖစ္ေနၿပီး ေသြးေဟာင္းေတြနဲ႔ ေရာစပ္မႈမရွိတာ၊ ေသြးအမ်ားႀကီးမဆင္း တာေတြေၾကာင့္ပါ။ ဓမၼတာေသြး အနီ ေရာင္ေတာက္ေတာက္ျဖစ္ရတဲ့ ေအာက္ ပါတျခားအေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။

♦ ကုိယ္၀န္ရွိျခင္း
သေႏၶတည္ခါစမွာ ဓမ္ၼတာ စတင္ မလာခင္မွာ ေဘာင္းဘီမွာ အနီေရာင္ ေတာက္ေတာက္ေသြးစြန္းေနတတ္ပါ တယ္။
♦ ဓမၼတာတစ္လႏွင့္တစ္လၾကား ေသြး စြန္းျခင္း
မမ်ဳိးဥအိမ္ေႂကြတာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဟာ္မုန္းအတက္အ က် မ်ားတာေတြေၾကာင့္ ဓမၼတာတစ္လနဲ႔တစ္လၾကားကာလမွာ အနီေရာင္ ေတာက္ေတာက္ ေသြးေတြ ေဘာင္းဘီ မွာ စြန္းေနတတ္ပါတယ္။
♦ အလံုးရွိျခင္း
မ်ဳိးပြားအဂၤါအတြင္းမွာ အလံုးငယ္ ေလးေတြ ရွိေနရင္လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ တဲ့ အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ေသြး ဆင္းတတ္ပါတယ္။

နီညိဳေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာေသြးဆင္းခ်ိန္မွာ နီညိဳ ေရာင္ ေသြးဆင္းတာကလည္း ပံုမွန္ပဲ ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသြးေဟာင္း ေတြနဲ႔ ေရာစပ္သြားတာေၾကာင့္ပါ။ ဓမၼတာေသြး နီညိဳေရာင္ျဖစ္ရတဲ့ ေအာက္ ပါတျခားအေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။
♦ ဓမၼတာေသြးဆင္းႏႈန္းေႏွးျခင္း
♦ သေႏၶတည္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘာင္း ဘီတြင္ ေသြးစြန္းျခင္း
♦ ဓမၼတာလာရက္ၿပီးဆံုးခါနီးျဖစ္ျခင္း
♦ ကေလးေမြးၿပီး ေသြးပုပ္ဆင္းျခင္း
♦ ကုိယ္၀န္ပ်က္ျခင္း

ပန္းေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာေသြးဟာ သားအိမ္ေခါင္းမွာ ခၽြဲရည္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္သြားတဲ့အခါမွာ ပန္းႏုေရာင္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပန္းေရာင္ ဓမၼတာေသြးလာတာ ဒါမွမဟုတ္ ဓမၼတာ ေသြးရပ္ခ်ိန္မွာ ေဘာင္းဘီမွာ ပန္းေရာင္ ေသြးစြန္းတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ စုိးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။ ဓမၼတာလာခါနီးမွာ ပန္းႏုေရာင္ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းတာ က ကုိယ္၀န္ရွိတဲ့လကၡဏာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။ ဓမၼတာေသြးပန္းေရာင္ျဖစ္ရတဲ့ ေအာက္ ပါတျခားအေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။
♦ Lochia
♦ မမ်ဴိးဥေႂကြျခင္း
♦ အီစထ႐ုိဂ်င္အဆင့္ေလ်ာ့ေနျခင္း ေၾကာင့္ ဓမၼတာေသြးဆင္းခ်ိန္မမွန္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေဘာင္းဘီမွာ ပန္းေရာင္ေသြး စြန္းတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ပယင္းေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာေသြးအေရာင္က လိေမၼာ္ေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပယင္းေရာင္ျဖစ္ေန တာက ဓမၼတာေသြးဟာ သားအိမ္ေခါင္းက ထြက္လာတဲ့ အခၽြဲေတြနဲ႔ ေရာစပ္သြား တာေၾကာင့္ပါ။ မမ်ဳိးဥေႂကြခ်ိန္ ဓမၼတာစက္၀န္းအလယ္ေလာက္မွာ သားအိမ္ေခါင္းက ခၽြဲေတြအမ်ားႀကီးထြက္ တတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခၽြဲပ်စ္ ပ်စ္ေတြ ထြက္တတ္ၿပီး ခၽြဲအေရာင္ေပၚ မူတည္ကာ ဓမၼတာေသြးေရာင္က ပန္း ေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ သေႏၶတည္တာေၾကာင့္ ေဘာင္းဘီတြင္ ပယင္းေရာင္ေသြးစြန္းေန တတ္ပါတယ္။

မီးခုိးေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာေသြးအေရာင္က မီးခုိးေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ မီးခုိးႏုေရာင္ျဖစ္ေနတာက မိန္းမကုိယ္တြင္း ဘက္တီးရီးယားပိုး ကူးစက္ခံရတဲ့လကၡဏာပါ။ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ငါးညီႇနံ႔နံေနတတ္ပါတယ္။ မိန္းမ ကုိယ္ယားယံတာ၊ အမ်ဳိးသမီးအဂၤါစပ္မွာ ေရာင္ရမ္းေနတာနဲ႔ ဆီးသြားစဥ္ ပူစပ္ပူ ေလာင္ျဖစ္ေနတဲ့ လကၡဏာေတြ လည္းျပတတ္ပါတယ္။

အ၀ါေရာင္ဓမၼတာေသြး
ကေလးေမြးၿပီး ေလးပတ္မွ ငါးပတ္ အၾကာမွာ မိန္းမကုိယ္ကေန အ၀ါေရာင္ ေတြ ဆင္းေနတတ္ပါတယ္။ Lochia ေခၚတဲ့ ေသြးပုပ္ေတြက အညိဳရင့္ေရာင္ကေန တျဖည္းျဖည္း အေရာင္ႏုသြားၿပီး အ၀ါေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါ တယ္။ မိန္းမကုိယ္တြင္း ေရာဂါပုိး၀င္ ေရာက္လာရင္လည္း သင့္ေဘာင္းဘီထဲ မွာ အ၀ါေရာင္ေတြ စြန္းေနတာကုိ သတိ ထားမိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘာင္းဘီထဲမွာ အ၀ါ ေရာင္ပ်စ္ပ်စ္ေတြ ရွိၿပီး အနံ႔နံေနခဲ့ရင္ ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္တဲ့လကၡဏာပါ။

အစိမ္းေရာင္ဓမၼတာေသြး
ဓမ္ၼတာေသြးဆင္းတာက အစိမ္း ေရာင္နဲ႔ေရာစပ္ေနတာကလည္း မိန္းမ ကုိယ္တြင္း ဘက္တီးရီးယားပုိး၀င္ေရာက္ တဲ့လကၡဏာပါပဲ။

အေရာင္ရင့္ရင့္ဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာလာရက္ၿပီးဆံုးခါနီးမွာ ေသြးေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရာင္ရင့္ေနတတ္ပါတယ္။ ေသြးဆင္းႏႈန္းအမ်ား ဆံုးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေရာင္အရင့္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စုိးရိမ္စ ရာမရွိပါဘူး။ ေသြးခဲတံုးႀကီးေတြ ပါလာ တာ၊ ဆင္းတဲ့ေသြးေတြက အရမ္းပ်စ္မွ သာ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးခဲတံုးက်ျခင္း
ေသြးအေရာင္ရင့္ရင့္ေတြဆင္းၿပီး ေသြးခဲတံုးေတြ ပါလာတာကုိ သတိထားမိေနပါသလား။ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုအတြက္ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခါတုိင္းထက္ၿပီး ေသြးဆင္းမ်ားတာ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးခဲတံုးႀကီးေတြ ပါလာခဲ့ရင္ေတာ့ ဆ ရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ဓမၼတာ ေသြးခဲတံုးဆင္းရတဲ့ ေအာက္ပါတျခား အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။
♦ သားအိမ္အတြင္း အလံုး ဒါမွမဟုတ္ အသီးရွိျခင္း
♦ သားအိမ္အတြင္း သေႏၶတားပစ္ည္း ထည့္ထားျခင္း
♦ ေဟာ္မုန္းအတက္အက်မ်ားျခင္း
♦ သုိင္း႐ိြဳက္ေရာဂါရွိျခင္း
♦ မ်ဳိးပြားအဂၤါအတြင္း ေရာင္ရမ္းမႈ ရွိ ျခင္း
♦ သားအိမ္ ဒါမွမဟုတ္ သားအိမ္ ေခါင္းကင္ဆာရွိျခင္း

အရည္က်ဲေသာဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာအလာနည္းၿပီး အရည္က်ဲ က်ဲျဖစ္ေနတာက အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုအ တြက္ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ စုိး ရိမ္စရာမရွိပါ။ ဟုိက္ပုိမႏုိးရီးယားလုိ႔ေခၚ တဲ့ ဓမၼတာေသြးဆင္းတာက မ်ားေသာ အားျဖင့္ ၃၀ မီလီလီတာထက္ နည္းၿပီး ေဘာင္းဘီစြန္း႐ံုေလာက္သာ လာတတ္ပါတယ္။ ဓမၼတာေသြးအရည္က်ဲရတဲ့ ေအာက္ပါတျခားအေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။
♦ ေဟာ္မုန္းအတက္အက်မ်ားျခင္း
ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားတာ က မမ်ဳိးဥအိမ္ေႂကြတာနဲ႔ ဓမၼတာေသြး ဆင္းႏႈန္းေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိပါ တယ္။ ဓမၼတာေသြးဆင္းမ်ားတာ ဒါမွ မဟုတ္ ေသြးဆင္းနည္းတာျဖစ္တတ္ပါ တယ္။
♦ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း
စိတ္ဖိစီးမႈအလြန္မ်ားသူေတြမွာ ေသြးအရည္က်ဲေတြပဲ ဆင္းတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာေၾကာင့္ ဓမၼတာစက္၀န္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးၿပီး ဓမၼတာမလာေတာ့တဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။
♦ မီးယပ္ေသြးဆံုးခါနီးအႀကိဳ
မီးယပ္ေသြးဆံုးခ်ိန္မေရာက္ခင္ လအနည္းငယ္အလုိမွာ မီးယပ္ေသြးဆင္းတာနည္းသြားတတ္ပါတယ္။ ေဟာ္မုန္းအဆင့္ေတြ က်ဆင္းသြားတာေၾကာင့္ ေသြးဆင္းနည္းသြားၿပီး ေသြးမဆံုးခင္မွာ ဓမၼတာေသြးအနည္းငယ္သာ လာပါေတာ့တယ္။

အနံ႔ျပင္းေသာဓမၼတာေသြး
ဓမၼတာလာစဥ္မွာ မိန္းမကုိယ္က အနံ႔ျပင္းေနရင္ ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္ေနတဲ့ လကၡဏာပါ။ ပံုမွန္ဓမၼတာလာတာက အနံ႔ျပင္းျပင္းမထြက္ႏုိင္ပါဘူး။

ဆရာ၀န္နဲ႔ဘယ္အခ်ိန္ျပမလဲ
အမ်ဳိးသမီးအားလံုးအတြက္ကေတာ့ ဓမၼတာစက္၀န္းထဲမွာ အခ်ိန္နဲ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ဓမၼတာအေရာင္ေျပာင္းလဲတာက ပံုမွန္ပါပဲ။ တစ္ခါတေလမွာ ဓမၼတာလာတာ ပံုမွန္ထက္ မ်ားတတ္ၿပီး ပန္းႏုေရာင္ကေန အနီရင့္ေရာင္အထိ ဓမၼတာေသြးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္ ပါအေျခအေနေတြမွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသ သင့္ပါတယ္။
♦ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလမွာ ေသြး ဆင္းခဲ့ရင္ (ေဘာင္းဘီေသြးစြန္းတာ ေလာက္ကေတာ့ စုိးရိမ္စရာမလုိပါ)
♦ ဓမၼတာလာရက္က ခုနစ္ရက္ထက္ ေက်ာ္ေနခဲ့ရင္
♦ ဓမၼတာ တစ္လနဲ႔တစ္လၾကားကာလ ဟာ ၂၁ ရက္ထက္ နည္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ၃၅ ရက္ထက္ မ်ားေနရင္
♦ ဓမၼတာေသြးဆင္းႏႈန္းအလြန္မ်ား ရင္ (ႏွစ္နာရီျခား တစ္ခါေလာက္ pad လဲေနရရင္)
♦ မီးယပ္ေသြးဆံုးၿပီးခ်ိန္မွ ေသြးဆင္းခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေဘာင္းဘီမွာ ေသြး စြန္းခဲ့ရင္

♥ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး ♥

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *