ဘာေၾကာင့္ ဇက္ခုိင္(အံုးလဲြ)ေနရတာလဲ?

ကၽြန္မတုိ႔အမ်ားစုဟာ တစ္ေန႔တာလံုး ကြန္ပ်ဴတာကို စုိက္ၾကည့္ေနရတာ ဒါမွမ ဟုတ္ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ ငုံ႔ၾကည့္ေနရတာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က အံုးလြဲ တဲ့အေျခအေနကုိ ခံစားေနၾကရပါတယ္။ အံုးလြဲတာက ကုိယ္ဟန္အေနအထားမမွန္ကန္ တာ ဒါမွမဟုတ္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အသံုးျပဳနည္းမမွန္ကန္တာေၾကာင့္ ႂကြက္သားေတြ အားေပ်ာ့သြားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ရတဲ့ေ၀ဒနာပါ။ တစ္ေန႔တာလံုး ကြန္ပ်ဴတာကုိ ငံု႔ၾကည့္ ေနရတဲ့အတြက္ ကုတ္အဆစ္ပတ္၀န္းက်င္က ႂကြက္သားေတြက ပင္ပန္းေညာင္းညာ လာတဲ့အျပင္ အလြန္အမင္းဆြဲဆန္႔ခံရပါတယ္။ တစ္ေန႔တာလံုး ကားေမာင္းေနတာ ဒါမွမဟုတ္ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ တစ္ခ်ိန္လံုး ငံု႔ၾကည့္ေနတာေၾကာင့္လည္း ဒီလုိျပႆနာေတြ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလုိမ်ဳိး အျပဳအမူေတြကုိ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျပဳလုပ္ေနရင္ ကုတ္အဆစ္ေတြ ဒဏ္ပိၿပီး အေနအထားေတြယုိယြင္းႏုိင္ပါတယ္။ လည္ကုတ္ႂကြက္ သားေတြ အားနည္းလာတဲ့အခါမွာ အဆစ္ေတြက သူ႔ေနရာနဲ႔သူ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဦးေခါင္းကုိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕လွည့္ႏုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ေခါင္းလွည့္တဲ့အခါမွာ နာက်င္ လာတဲ့အတြက္ ခႏၶာကုိယ္က လွည့္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ဇက္ခုိင္သြားတဲ့အျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ကလည္း ဇက္လႈပ္ရွားလုိ႔ မရေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္သြားတတ္ပါတယ္။ ဇက္ ကုိ လႈပ္ရွားလုိက္ရင္လည္း အေျခအေန ပုိမုိဆုိးရြားသြားမွာကုိ စုိးရိမ္ေနတတ္ၾကတဲ့အတြက္ ဇက္ကုိ ၿငိမ္ၿငိမ္ထားရင္း ဇက္ခုိင္သြားတတ္ပါတယ္။

အံုးလြဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သင္ရဲ႕ မ်က္စိနဲ႔တစ္တန္းတည္းထားတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳစဥ္မွာ မတ္မတ္ထုိင္ၿပီး ေရွ႕တည့္တည့္ၾကည့္တာေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးေနစဥ္ ေခါင္းကုိ ေဘးဘက္သုိ႔ ေစာင္းၾကည့္တာ၊ ေခါင္းလွည့္ၾကည့္တာေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္တာက အံုးလြဲတာကုိ သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။
ကားေမာင္းေနတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း တစ္ စုိက္မတ္မတ္အသံုးမျပဳဘဲ မၾကာခဏ အနားယူပါ။ ေခါင္းအၾကာႀကီး ငံု႔တာကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အံုးလြဲတာကုိ သက္သာဖုိ႔အတြက္ ဆြဲဆန္႔ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ သင့္အလုပ္စားပဲြ ဒါမွမဟုတ္ ကားထဲမွာတင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အံုးလြဲ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ ဆြဲဆန္႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြပါ။
♦ ပခံုးႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ အေနာက္ဘက္သုိ႔ လွိမ့္ၿပီး ေအာက္ကုိခ်တဲ့ေလ့က်င့္ခန္း ကုိ ၁၀ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။
♦ လက္ျပင္႐ိုးႏွစ္ခုစလံုးကို အတူတြဲၿပီး ၁၀ ႀကိမ္ ညႇစ္ပါ။
♦ ေမးေစ့ကုိ လက္နဲ႔ေထာက္ၿပီး အေနာက္ဘက္သုိ႔ စကၠန္႔ ၃၀ ခန္႔ ေမာ့ထားပါ။
♦ သင့္နားရြက္ကုိ ပခံုးနားသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ေစာင္းေပးပါ။ တစ္ဖက္ကုိ ၁၀ ႀကိမ္ စီျပဳလုပ္ပါ။
♦ သင္ရဲ႕ အိပ္စက္မႈအေနအထားကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ပက္လက္ လွန္ၿပီး အိပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ေဘးေစာင္းအိပ္တာမ်ဳိးပဲ ျပဳလုပ္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေမွာက္မအိပ္ပါနဲ႔။ ေမွာက္လ်က္အိပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ သင္ရဲ႕ ေခါင္းက တစ္ဖက္ဖက္ ကုိ အၾကာႀကီး ေစာင္းထားရတဲ့အတြက္ အံုးလြဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမွာက္လ်က္ အိပ္တာေၾကာင့္ သင့္၀မ္းဗုိက္က အိပ္ရာထဲ နစ္ျမဳပ္သြားၿပီး ခါးေနာက္ေက်ာ႐ုိးကို အေထာက္အပ့ံမရေတာ့တဲ့အတြက္ ခါးနာႏုိင္ပါတယ္။

အံုးလြဲျခင္းသက္သာေအာင္ ကုသႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
♦ နာက်င္ေနတဲ့ေနရာကို ေရေႏြး ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲ ကပ္ပါ။ ပထမ ၄၈ နာရီကေန ၇၂ နာရီအတြင္း ေရခဲအရင္ကပ္ၿပီးမွ ေရေႏြးကပ္ပါ။ ေရခဲ ဒါမွမဟုတ္ ေရေႏြးကပ္ ေနစဥ္အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္မသြားေအာင္ သတိထားပါ။
♦ ေဆးဆုိင္ေပၚမွာ အလြယ္တကူ ၀ယ္လုိ႔ရတဲ့ ပါရာစီတေမာလုိ အကုိက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးေတြ ေသာက္ပါ။
♦ အံုးလြဲေနစဥ္မွာ မလႈပ္ရွားဘဲ မေနပါနဲ႔။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းနာက်င္ေစတဲ့လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ဳိးေတာ့ မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနမွသာ ေရာင္ရမ္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြ ေလ်ာ့က် သြားႏုိင္ပါတယ္။
♦ ေခါင္းကုိ အေပၚ ေအာက္ခ်တာ၊ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္လွည့္တာ၊ နားရြက္ကုိ ပခံုးဘက္သုိ႔ တစ္လွည့္စီေစာင္းတာလုိမ်ဳိး ေခါင္းလွည့္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒီလုိျပဳလုပ္တာဟာ လည္ကုတ္ႂကြက္သားေတြကုိ ဆြဲဆန္႔ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးတာ ပါ။
♦ သင့္မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ နာက်င္တဲ့ေနရာကုိ အသာအယာႏွိပ္ ခုိင္းပါ။
♦ မေပ်ာ့လြန္း မတင္းလြန္းတဲ့ အိပ္ရာနဲ႔ အိပ္ပါ။ ေခါင္းအံုးနဲ႔ မအိပ္ပါနဲ႔။ လုိအပ္ရင္ Neck Collar အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ Collar ကုိ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အသံုးမျပဳသင့္ပါဘူး။ လည္ကုတ္ႂကြက္သားေတြ အားေပ်ာ့သြားႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။
♦ အံုးလြဲတာက သင္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ျပပါ။

♥ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး ♥

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *