“မုတ္ဆိတ္ေမြးထားသူမ်ား အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္း”

မုတ္ဆိတ္ေမြးထားတာက အမ်ိဳး သားေတြကို ေယာက်ာ္းပီသ၊ စတိုင္က် ေစတဲ့အျပင္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး ပါေပးပါေသးတယ္။ ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းလို မုတ္ဆိတ္ေမြးထားရင္ အမ်ိဳးသားေတြ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါသတဲ့ေလ။

အေရျပားကို ေဘးျဖစ္ေစတဲ့ ယူ ဗီေရာင္ျခည္ေတြ အေရျပားကို မထိေအာင္ မုတ္ဆိတ္ေမြးက ဖံုးေပးထားတာမို႔ မုတ္ ဆိတ္ေမြးေအာက္က အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းတာပါ။ ဝင္လာတဲ့ယူဗီ ေရာင္ျခည္ရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မုတ္ ဆိတ္ေမြးက တားေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဩစ ေၾတးလ် သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။

ပူခ်စ္ေတာက္ေနတဲ့ ေနေရာင္ထဲမွာ အ ႐ုပ္ေတြကို ပစ္ထားၿပီး သုေတသီေတြက ေလ့လာခဲ့တာပါ။ အ႐ုပ္ေတြမွာ မုတ္ ဆိတ္ေမြး အထူႀကီးတပ္ေပးထားတဲ့အ ႐ုပ္၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးခပ္ပါးပါးပဲ တပ္ေပး ထားတဲ့ အ႐ုပ္၊ မုတ္ဆိတ္ေမြး လံုးဝမပါ တဲ့အ႐ုပ္ဆိုၿပီး သူတို႔က သံုးမ်ိဳးသံုးစား ခြဲျခားေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

မုတ္ဆိတ္ ေမြးက ေနေရာင္ကာခရင္မ္ေတြေလာက္ ေတာ့ ေနေရာင္ကို မကာေပးႏိုင္ဘူးဆိုေပ မယ့္ အေတာ္ေလးေတာ့ ကာေပးႏိုင္ပါ တယ္] လို႔ သုေတသီမွဴး ပါေမာကၡပါရီစီ က ဆိုပါတယ္။

(DM, ၇.၉.၁၇) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *