ရင္ေသြးငယ္ကို စာဖတ္ျပျခင္းက ကေလးသာမက မိဘအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားေစ

ရင္ေသြးငယ္ေတြကို ဖုန္းေတြ၊ တက္ဘလက္ေတြ ၾကည့္႐ႈေစတာထက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြက ရင္ေသြးကို စာ ဖတ္ျပေပးတာက ကေလးအတြက္သာမ က မိဘအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားေစတယ္ လို႔ Rutgers University က သုေတသီ ေတြက ဆိုပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ လည္း ဖုန္းၾကည့္ေနတာ၊ အြန္လိုင္းအခ်ိန္ ၾကာ အသုံးျပဳမႈေတြက ကိုယ့္ရင္ေသြးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆိုမႈ အခ်ိန္တိုေတာင္း သြားေစၿပီး ရင္ေသြးရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ လည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ လို႔ သုေတသနဦးေဆာင္သူ တြဲဖက္ပါ ေမာကၡမန္ႏ်ဴရယ္ဂ်င္မီနက္ဇ္က ဆိုပါ တယ္။ ရင္ေသြးေတြကို ၿငိမ္သက္ေစဖို႔ အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္တိုင္ေပ်ာ္ေမြ႕လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးေရာ၊ မိဘေတြပါ မို ဘိုင္းသုံးစြဲမႈေတြ၊ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ ေတြကို မိဘနဲ႔ သားသမီးဆက္ဆံေရးမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္တဲ့အ ထိ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေစဖို႔ဂ႐ုျပဳသင့္ တယ္လို႔ ပါေမာကၡမီနက္ဇ္က ဆိုပါတယ္။ ရင္ေသြးရဲ႕ ဘာသာစကားစြမ္းရည္နဲ႔ အ သိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစတဲ့အျပင္ မိ ဘနဲ႔သားသမီးၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးခိုင္မာတိုးတက္မႈရွိေစဖို႔အတြက္ ကေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕သား သမီးေတြကို ပုံျပင္ဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ စာ အုပ္စာေပေတြ ဖတ္ျပေပးတာက အသင့္ ေလ်ာ္ဆုံးပါပဲလို႔ ပါေမာကၡမီနက္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
(BT, 6.6.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *