အထိုင္မ်ားလၽွင္ အ႐ိုးအားနည္းသြားႏိုင္

အထိုင္မ်ားရင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳး သားေတြဟာ အသက္ရလာတာနဲ႔အမၽွ အ႐ိုးအားနည္းသြားႏိုင္ပါသတဲ့။ အမ်ိဳး သားေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အ ထိုင္မ်ားတယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္ေတြက ဆိုတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ အ မ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အ႐ိုးအားနည္း သြားႏိုင္ေျခ မ်ားသြားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ ေန႔ကို ေျခလွမ္းတစ္ေသာင္းျပည့္ေအာင္ ေလၽွာက္ေပးရင္ေတာ့ အ႐ိုးအတြက္ အ ေထာက္အကူျပဳမွာပါ။ အထိုင္မ်ားတဲ့ အ သက္ ၆၀ ေက်ာ္ေတြဟာ အ႐ိုးအားနည္း ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အ႐ိုးပြႏိုင္ေျခမ်ားသြား ပါေတာ့တယ္။ အေလးမေလ့က်င့္ခန္း၊ ႂကြက္သား ႀကံ႕ခိုင္လာေစတဲ့ေလ့က်င့္ ခန္းေတြလုပ္ေပးရင္ အ႐ိုးႀကံ႕ခိုင္လာႏိုင္ ၿပီး အ႐ိုးမပြေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပး ပါတယ္။ အထိုင္မ်ားတာဟာ အ႐ိုးအား နည္းလာတာ၊ အ႐ိုးပြေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတယ္ဆိုတာကို အခု ထုတ္ျပန္လိုက္ တဲ့ေလ့လာခ်က္က သက္ေသထူလိုက္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာ႐ိုးေအာက္ ပိုင္းနဲ႔တင္ပါးဆုံ႐ိုး အားနည္းလာႏိုင္ တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အထိုင္မ်ားတာေၾကာင့္
ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မႈလည္း နည္းသြားႏိုင္ၿပီး အ ၀လြန္တာ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါလည္း ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ေနဖို႔က က်န္းမာေရးအတြက္ အင္မတန္ ကိုမွ အေရးႀကီးတာပါ။

(DM, 9.5.19) ခ်ယ္ရီ

 

 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *