အိပ္ေရးမ၀သည့္ကေလးမ်ား အ၀လြန္ကာ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ား

လံုေလာက္စြာအိပ္စက္မႈမရွိတဲ့ ကေလးေတြဟာ ၅၈ ရာ ခိုင္ႏႈန္းပိုၿပီး အ၀လြန္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ သုေတသနတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေန အသက္ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ေတြဟာ အိပ္ေရးမ၀ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အလြန္ အကၽြံျမင့္တက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါတို႔လို က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကိုပါ ခံစားလာရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြရဲ႕အစားအေသာက္၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔အိပ္ေရး၀၀အိပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိဘေတြက ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သုေတသနအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ေလ့လာမႈအရ ၁၁ လသားအရြယ္ကေန သံုးႏွစ္သားအထိ ကေလးငယ္ေတြဟာ ညစဥ္ ၁၂ နာရီကေန ၁၅ နာရီအထိအိပ္ စက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အသက္ေလးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္အထိကေလး ငယ္ေတြဟာ ညစဥ္ ၁၀ နာရီကေန ၁၃ နာရီ၊အသက္ ၁၄ ႏွစ္က ေန ၁၇ ႏွစ္အထိ ကေလးငယ္ေတြဟာ ညစဥ္ရွစ္နာရီကေန  ၁၀ နာရီအထိအိပ္စက္ေပးသင့္ပါတယ္။  လူေတြရဲ႕အေစာပိုင္းဘ၀ ေတြမွာ လံုေလာက္စြာအိပ္စက္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းအရြယ္ ေတြမွာ အ၀လြန္ႏိုင္ေျခမ်ားတတ္တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆို ထားၾကပါတယ္။

(DM,19.4.18)  ေမဇြန္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *