အေကာင္းျမင္စိတ္ထားပါက ေလထပ္ျဖတ္ႏိုင္ေျခနည္းႏိုင္

ကိုယ္က ေလျဖတ္ခံထားရၿပီး ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီလို ထပ္ ျဖစ္မွာစိုးတယ္ဆိုရင္ အေကာင္းျမင္စိတ္သာ ေမြးထားလိုက္ပါ လို႔ ေနာက္ဆုံးထြက္လာတဲ့ ေလ့လာခ်က္က ဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေလထပ္ မျဖတ္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆထားတဲ့လူေတြက ေသြးေပါင္က်သြားတတ္ပါသတဲ့။ ေသြး ေပါင္တက္ေနရင္ ေနာက္ထပ္ေလျဖတ္ခံရႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ ]ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ငါလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆထားရင္ အက်ိဳးရွိ တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာခ်က္က ျပေနတယ္} လို႔ ေခါင္းေဆာင္သု ေတသီက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ စိတ္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ဆက္စပ္မႈကို ေခတ္သစ္ေဆးပညာရွင္ေတြက အရမ္းစိတ္ဝင္စားလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြကေရာ တကယ္ပဲကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေကာင္းျမင္ ႏိုင္ပါသလား။ အေကာင္းျမင္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ သုေတသနက ဆိုပါ တယ္။ ေလျဖတ္ခံထားရတဲ့ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ အခ်က္အ လက္ကို သုေတသီေတြက ေလ့လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲမွာ ထက္ ဝက္ကအမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူေတြရဲ႕ပ်မ္းမၽွအ သက္ကေတာ့ ၆၄ ႏွစ္ပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလထပ္ မျဖတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ အေကာင္းျမင္ထားတဲ့ အုပ္စုက လူေတြ ဟာ မေကာင္းဘက္ကေတြးတဲ့အုပ္စုနဲ႔ယွဥ္ရင္ေသြးေပါင္ နည္း ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ထပ္ၿပီး ေလျဖတ္ခံရႏိုင္ေျခနည္း တာေပါ့။

(UPI, 7.2.19) ခ်ယ္ရီ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *